V oblasti lékárenských služeb mají tuto výhodu lékárny při nemocnicích v Přerově a Prostějově, které patří kraji.

„V lékárnách na Šumpersku a Jesenicku jsme nyní denně bombardováni otázkami pacientů, kteří se ptají, proč dar dostávají lidé jen někde, když zdravotní pojištění platí všichni stejné,“ stojí v dopise.

Lidé protestují proti tomu, proč jako obyvatelé nejchudších regionů kraje musejí poplatky platit, když lidé v bohatších regionech s daleko menší nezaměstnaností jsou od nich osvobozeni.

„Proč právě o nás nemá vedení Olomouckého kraje zájem, jsme snad méněcenní občané kraje? Jsme snad méně nemocní? Má naše zdraví jinou hodnotu?“ zní další z emotivních otázek pacientů citovaných v dopise.

Odpovědi se lékárníkům těžko hledají.

„Proto žádáme zastupitele, aby lidem na Jesenicku a Šumpersku umožnili stejný přístup k čerpání zdravotnických služeb jako lidem v Prostějově či Přerově. Vystoupit chceme na nejbližším jednání zastupitelstva 20. února,“ uvedl člen předsednictva okresního sdružení a majitel lékárny Zdraví v Bezručově ulici v Zábřehu Martin Kopecký.

Některé lékárny už před časem na zavedení poplatků zareagovaly tak, že je za lidi hradí ze svého.

„Regulační poplatky nejsou příjmem lékárny navíc, ale jsou povinně využívány na slevu z ceny léků, z níž profitují nižší úhradou zdravotní pojišťovny a nižším doplatkem pacienti. Proto kdybych se rozhodl lidem poplatek vracet a přitom u všech léků zachoval současné ceny, přijdu asi o třicet procent hrubého zisku. To si nemohu dovolit. Náklady na provoz lékárny se stále zvyšují a nemám to štěstí, že by mě kraj ze svého rozpočtu dotoval,“ řekl lékárník Kopecký.

Česká lékárnická komora – Okresní sdružení lékárníků Šumperk a Jeseník

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

od 1. 2. 2009 mají pacienti v některých zdravotnických zařízeních na území Olomouckého kraje možnost čerpat dar Olomouckého kraje v podobě proplacení regulačních poplatků, jejichž vybírání je zdravotnickým zařízením dáno Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

V oblasti poskytování lékárenských služeb se jedná o dvě zařízení, konkrétně lékárny při nemocnicích v Prostějově a Přerově. V lékárnách na šumpersku a jesenicku jsme nyní denně bombardováni otázkami našich pacientů, kteří se ptají:

Proč dostávají dary pouze pacienti navštěvující lékárny v Přerově a Prostějově, zdravotní pojištění odvádíme všichni stejně?

Proč My, kteří bydlíme v sociálně nejproblematičtějších oblastech kraje s největšínezaměstnaností musíme platit regulační poplatky, když občané bohatších regionů nemusí?

Proč právě nám neumožňuje Olomoucký kraj ve zdravotnických zařízeních, která navštěvujeme v okolí našich domovů, přijímat dar proplacení regulačních poplatků?

Proč právě o nás nemá vedení Olomouckého kraje zájem, jsme snad méněcenní občané Olomouckého kraje?

Proč právě My nejsme Těmi vyvolenými občany Olomouckého kraje, jsme méně nemocní, má naše zdraví jinou hodnotu než zdraví občanů jiných regionů Olomouckého kraje?

Odpovědi na tyto a podobné otázky pacientů se nám, lékárníkům, těžko hledají. Proto Vás, pane hejtmane, paní zastupitelko, pane zastupiteli, žádáme, abyste i občanům ze Šumperska a Jesenicka, občanům Olomouckého kraje, umožnili přístup k čerpání zdravotnických služeb za stejných podmínek jako občanům jiných regionů kraje.

Abyste tak zajistili všem občanům Olomouckého kraje rovný přístup k čerpání zdravotní péče ve všech zdravotnických zařízeních registrovaných na území Olomouckého kraje Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Doufáme, že Vám problémy tisíců občanů severních oblastí Olomouckého kraje nebudou lhostejné, budete se jimi zabývat a vyhovíte jejich žádostem o rovný přístup ke zdravotní péči.

S pozdravem
členové představenstva Okresního sdružení lékárníků Šumperk a Jeseník
Za představenstvo OSL:
Mgr. Helena Žouželková
předseda OSL
(nám. Míru 49, 78991 Štíty)