„Turisté si zkracovali stezku přes příkré lesní svahy, které pak trpěly erozí a navíc lidem hrozilo uklouznutí na kameni či kořenu. Nechali jsme proto postavit pevné zábradlí, které poskytne turistům dostatečnou oporu a zároveň jim zabrání vstupovat mimo vyznačenou trasu do lesního porostu, kde by mohlo dojít k poškození vzácné flory,“ vysvětlil hajný Petr Valůšek z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

Obnova stezky byla rozdělena na dvě etapy. Jedna se uskutečnila loni na jaře, druhá na podzim. Na obě přispěl Olomoucký kraj, celkově 75 tisíc korun.

Tropy na koupališti. Ilustrační foto
Největší "tropy" v Olomouckém kraji? Kde nejvíc svítilo slunce či pršelo?

„Stejně jako během první etapy jsme i na podzim pro stavbu zábradlí využili místní dřevo i řemeslníky. Důležitou součást obnovy tvořilo zpevnění a vyrovnání terénu stezky, který byl místy propadlý a po krajích rozvolněný. Zároveň jsme museli opravit i část původního zábradlí z jarní etapy rekonstrukce, protože jej místy poškodily vývraty po podzimních vichřicích,“ doplnila mluvčí společnosti Dagmar Málková.

Budova bývalého úřadu práce v Lidické ulici v Šumperku.
Dvě významné budovy v Šumperku jsou na prodej

Obnovená trasa turisty zavede z Tančírny v Račím údolí na vyhlídku Čertovy kazatelny. Vede po ní zelená turistická značka a naučná trasa. Z Čertových kazatelen je možné pokračovat po zelené na Travnou, po červené do Javorníka nebo na opačnou stranu na hřeben Rychlebských hor do zaniklé osady Hraničky.