Do opravy se lesníci pustili s cílem usměrnit turisty na vyznačené chodníky a zajistit jejich bezpečnost.

„Turisté si zkracovali cestu přes příkré lesní svahy, které pak trpěly erozí, navíc lidem hrozilo uklouznutí na kameni či kořenu. Nechali jsme proto postavit pevné zábradlí, které poskytne turistům dostatečnou oporu. Zároveň jim zabrání vstupovat mimo vyznačenou trasu do lesního porostu, kde by mohli poškodit vzácné rostliny,“ informoval hajný Petr Valůšek z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

Obnova stezky nespočívala pouze v instalaci nového zábradlí, ale také v komplexní úpravě terénu.

„Museli jsme především nechat zpevnit a srovnat povrch stezky, který byl místy propadlý a po krajích velmi rozvolněný. Poté jsme mohli usadit dřevěné zábradlí. Kůly jsou vyrobeny z modřínu, aby vydržely co nejdéle. Samotné držadlo zábradlí je ze smrkového dříví,“ popsal obnovenou turistickou stezku vedoucí polesí Vápenná Vlastimil Koňařík. Dřevo na výrobu zábradlí pochází z místních hospodářských lesů.

Turistická stezka vedoucí k oblíbené vyhlídce Čertovy kazatelny je zatím opravena do první poloviny. Částkou třicet tisíc korun ji pomohla zafinancovat dotace Olomouckého kraje.

,,Stezku bychom rádi opravili až do jejího konce k Čertovým kazatelnám. Vše ale bude záviset na financích,“ uzavřel výrobní ředitel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Arnošt Buček.