To však bude od ledna příštího roku minulost. Zdejší lesní správa se sloučí s tou ve čtyřicet kilometrů vzdálených Janovicích. Jedná se o jednu ze změn v rámci reorganizace struktury Lesů České republiky. Nesouhlasí s ní řada starostů na Šumpersku i Jesenicku.

"Lesní správy v Loučné nad Desnou a Janovicích mají území přes hlavní hřeben Hrubého Jeseníku a jejich vzdálenost je značná. Průměrné lesní správy Lesů ČR hospodaří zhruba s šestnácti tisíci hektarů lesa. Tato nová bude hospodařit s více jak pětatřiceti tisíci hektary, navíc v nepřístupném a kopcovitém terénu Jeseníků. Jak bude lesní správce v kontaktu s revírníky, když jich bude mít dvojnásobek, než kteříkoli jiný lesní správci v České republice?" táže se starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová.

Slučování? Riziko i vzhledem ke "kůrovci"

Obav v souvislosti se slučováním lesních správ má více. Jak bude lesní správce ze vzdálených Janovic řešit spory s těžařskými firmami, jak budou Lesy ČR zastávat pro obce funkci odborného lesního hospodáře. Riziko slučování vidí i s ohledem na kůrovcovou kalamitu. Pokud by se rozšířila i do Loučné a okolí, Jeseníky by přišly o podstatnou část přírodního bohatství, kvůli kterému do nich jezdí turisté.

"Loučná nad Desnou není kůrovcovou kalamitou téměř vůbec postižena, naopak Janovice se s kůrovcovou kalamitou potýkají ve velkém. Zdálo by se, že v Loučné ví, jak proti kůrovci bojovat. Místo toho, aby za to byli místní odměněni, tak je správa zrušena a její šéf, lesní správce, má po téměř třiceti letech zkušeností a práce u Lesů ČR výpověď," poznamenala Petra Harazímová.

16 starostů proti

Kromě loučenské lesní správy se slučování týká lesní správy v Rudě nad Moravou, která má splynout s hanušovickou, a té ve Městě Albrechticích na Krnovsku, která má splynout s jesenickou. Nesouhlas s tímto krokem vyjádřilo ve třech dopisech celkem šestnáct starostů ze Šumperska a Zábřežska. Záměr vyvolal obavy i na opačné straně Jeseníků.

"Místní znalost hornatého prostředí je nesmírně důležitá. Když se sloučí území, které bude mít dvojnásobnou rozlohu, je otázka, jestli se bude vědět, co se v lesích děje. Ruší se centrální správy toků. Dosud k nám přijížděli vodohospodáři z Krnova, nově k nám budou jezdit až z Ostravy. Problém s tím bude mít naše oddělení životního prostředí," řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Jsme rozladění, zní od zaměstnanců

Deník pod podmínkou anonymity hovořil s některými zaměstnaci z dotčených lesních správ.

"Chápu, že podnik má na reorganizaci právo. Velmi mi na tom ovšem vadí, jak se námi jedná. Oficiálně jen víme, že k 1. lednu končíme, máme podepsané dodatky, že jako zaměstnanci spadáme pod novou správu. Že by to s námi osobně někdo prodiskutoval, řekl nám, jakou mají vizi nebo kolik nás tu ve výsledku zůstane, to se nestalo. Jsme z toho rozladění, napnutí," svěřil se jeden ze zaměstnanců.

Co k tomu říká vedení Lesů ČR?

Slučování lesních správ v Jeseníkách je součástí širších změn, které v Lesích ČR probíhají. Místo dosavadních jedenácti krajských ředitelství bude nově zřízeno sedm nových oblastních ředitelství. Zrušeno bude i krajské ředitelství v Šumperku. Nahradí jej nové oblastní ředitelství severní Morava, které bude zahrnovat většinu Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Zrušeno bude i sedm správ toků, zařazeny budou do struktury oblastních ředitelství. Součástí této změny i zřízení Závodu lesní techniky.

"Důvodem prováděných změn je podstatně vyšší efektivita administrativních procesů a výrazné posílení vlastních provozních kapacit Lesů ČR. Počty lidí v lese, přímo v provozu, se mimo jiné i díky zřízení Závodu lesní techniky navýší. Jednoduše řečeno, ubývají referentské pozice a vznikají provozní," sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Reorganizací se mají snížit režijní náklady Lesů ČR o zhruba 60 milionů korun ročně. "Podnik hledá úspory zejména v režijních oblastech, na lese šetřit nelze," dodala Eva Jouklová.

Videokonference a další setkání

19. listopadu se uskutečnila videokonference, které se účastnilo vedení podniku, zástupci místních i krajských samospráv, neziskových organizací i zákonodárci.

„Účastníci jednání se dohodli, že ve výměně informací budou pokračovat. Už jen proto, že všechny obavy ze strany obcí zatím rozptýleny nejsou. Rovněž požadavek kraje, aby Lesy ČR s rušením správ počkaly, nebyl vyslyšen,“ uvedl po jednání Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

Vedení Lesů ČR v minulých dnech reagovalo na písemné dotazy starostů. "Zároveň v prvním čtvrtletí příštího roku plánujeme desítky regionálních setkání se zástupci samospráv i s veřejností,“ poznamenal generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.