Senioři v materiálu naleznou například ceník jízdenek integrovaného systému, s nimiž mohou využívat více druhů dopravy, informace o možnostech nákupu příslušných jízdních dokladů i mapu jednotlivých zón v Olomouckém kraji.

Nový leták zájemci najdou například v informačních centrech nebo v klubech seniorů. „Cestující seniorského věku jsou pro nás důležitou skupinou. Proto jim chceme poradit, jak si využívání veřejné dopravy co nejvíce usnadnit," vysvětlil ředitel KIDSOK Jaroslav Tomík.

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje spojuje do jednoho celku železniční, autobusovou a tramvajovou dopravu. Cestujícímu proto stačí zakoupit si jednu jízdenku, se kterou může následně cestovat různými druhy dopravy. Dopravci si tyto doklady vzájemně uznávají.

Na Šumpersku a Jesenicku jsou do integrovaného dopravního systému zapojené všechny příměstské autobusové linky, městská hromadná doprava v Šumperku a Zábřehu a všechny železniční tratě s výjimkou tratě ze Šumperka do Olomouce přes Uničov a hlavní tratě od České Třebové přes Zábřeh do Olomouce.