Spokojenost s životem ve městě vyjádřily čtyři pětiny respondentů, nejvíce mladí lidé do 18 let a pak senioři starší 66 let.

„Ve srovnání s jinými městy, kde byl podobný průzkum uskutečněn, je hodnota spokojenosti občanů Jeseníku vyšší,“ podotkli autoři analýzy.

Dotazník se zaměřil na nejrůznější oblasti veřejného života.

Málo práce

Za největší problém lidé nepřekvapivě považují nedostatek pracovních příležitostí.

„Práce je tu málo, a když už je, tak špatně placená. Přitom jídlo nebo oblečení nemáme levnější než ve vnitrozemí,“ poznamenala obyvatelka města Věra Tichá.

Spokojenost převládá s nejrůznějšími veřejnými službami: od téměř absolutní u mateřských škol až po třípětinovou v případě zdravotnictví. Nespokojená je naopak mírná převaha respondentů se stavem silnic a chodníků ve městě.

Zajímavý je též pohled lidí na potřebnost různých rozvojových aktivit. Letní divadlo ve Smetanových sadech, dětská hřiště, revitalizace sídlišť nebo plochy u tržnice považují za potřebné více než čtyři pětiny dotázaných.

Zimní stadion vidí jako užitečný sedmdesát procent účastníků průzkumu, sáňkařskou dráhu čtyřicet procent. Jako ryze nepotřebnou hodnotí lidé lanovku do lázní, konkrétně více než osmdesát procent respondentů.

Dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování strategického plánu rozvoje města. Šetření se účastnilo bezmála sedm stovek respondentů.