Silnice v Dolní Libině byla před opravou zborcená a plná trhlin. V jednom z úseků stavební firma odfrézovala původní povrch, sanovala neúnosné vrstvy a pomocí recyklace zastudena doplnila pojivo. Pak položila nové dvě vrstvy asfaltu.

V druhé části stavbaři odstranili konstrukční vrstvy a vyměnili podloží. Cesta teď má odolat i zvýšení dopravy v budoucnu.

„Cesta přes Libinu je důležitou spojnicí Uničovska se Šumperskem. Proto byla její oprava pro kraj prioritou a ze stejného důvodu jsme do ní investovali tolik prostředků,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Součástí rekonstrukce byla obnova poškozených chodníků, oprava propustků, napojení sjezdů a autobusových zastávek nebo osazení obrubníků. Obec Libina se finančně podílela na nových chodnících, platila také opravu dešťové kanalizace.

Rekonstrukcí za téměř 28 milionů korun prošlo též dva a půl kilometru silnice mezi Žulovou a Starou Červenou Vodou na Jesenicku. Práce komplikovala nutnost zajistit dopravní obslužnost obcí.

Další úsek této silnice přijde na řadu v příštím roce. Náklady na jeho opravu dosáhnou 65 miliónů korun. Většinu z této částky uhradí dotace.