Za sebou má Roman Janas dvanáct let práce a před sebou nutnost získat přes sto tisíc korun na vydání publikace. O pomoc prosí veřejnost.

Tábory na Jesenicku prošlo okolo šesti tisíc zajatců z Nového Zélandu, Austrálie, Anglie, Francie, Skotska, Polska a zemí bývalého Sovětského svazu. Nahradit měli chybějící pracovní sílu v kamenoprůmyslu, zemědělství nebo při zpracování dřeva. Více než sto třicet jich v kraji pod Pradědem našlo smrt.

V knize se čtenář dozví o existenci 163 pracovních komand na Jesenicku a osudech jejich členů. „Připomenu i příběh anglického zajatce Josepha Horace Greasleyho, který na Jesenicku strávil pět let,“ sdělil Roman Janas.

K bádání v tomto tématu a vydání knihy jej motivovala snaha připomenout hrůzy druhé světové války mladým lidem.

„V několika případech se podařilo zjistit ještě žijící příbuzné válečných zajatců. To je pro mě ta největší odměna,“ dodal Roman Janas.

Kniha by měla vyjít v nákladu pěti set kusů. Autor ji chce představit v sobotu 22. září, kdy si bude Česko připomínat osmdesáté výročí předválečné mobilizace. Pro splnění svého snu potřebuje získat 110 tisíc korun na vydání knihy. Dárci mu zatím poskytli desetinu této částky, přispět může kdokoli prostřednictvím webu startovac.cz.