„Lidé mohou v rámci kurzu, a to již při jedné účasti, získat nebo si připo­menout informace důležité pro chování při událostech, jež se stávají na pracovi­šti, doma či při relaxaci,“ uvedl spolupořadatel Jiří Skrbek, který před lety lekce pro veřejnost inicioval.

Kurz se koná v budově Střední zdra­votnické školy v Kladské ulici a každá lekce má program pro nově příchozí. Účast je bezplatná.

První lekce je naplánována na čtvr­tek 15. února, další dvě dvouhodinovky se uskuteční 22. února a 1. března vždy od 16 hodin. Kurz sestává z předná­šek, praktických ukázek a nácviku.

Je bezplatný a určený pro všechny věkové kategorie, účastnit se mohou například i rodiče s dětmi. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách školy.