Mohli se zúčastnit mše v kostele svatého Jiří, prohlídky žerotínské hrobky u bludovského kostela, historické přednášky se Stanislavem Balíkem, děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a místním rodákem. Program pokračoval koncertem a skončil přátelským povídáním u číše vína. Celá akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Dalibora Horáka.

Karel Emanuel ze Žerotína vystudoval práva ve Vídni. Svůj život věnoval především politice. Nejdříve se stal poslancem Moravského zemského sněmu, později i sněmu říšského.

Mezi jeho největší zásluhy patří především vyjednání Moravského vyrovnání. Zasloužil se tak o vytvoření rovnoprávného postavení moravských Čechů a Němců v zemi. Do té doby byli právě Němci velmi zvýhodňováni. Se svou ženou měl tři dcery, ale žádného syna. Rod Žerotínů tedy 26.prosince 1934 vymřel po meči.