Maligní melanom je jeden z nejčastěji se vyskytujících zhoubných nádorů, ale zároveň nejsnáze zjistitelný. Odborníci uvádějí, že každých deset let se počet nemocných s rakovinou kůže zdvojnásobí. Šanci na vyléčení přitom zvyšuje pouze včasná diagnostika, na což také upozorňuje Evropský den melanomu.

„Nemocnice Šumperk se k Evropskému dni melanomu připojuje každoročně. Chceme touto akcí upozornit nejen na důležitost samotné prevence, ale i rizika spojená s tímto onemocněním,“ vysvětlila hlavní sestra šumperské nemocnice Monika Žaitliková.

Melanom se může vyvíjet kdekoliv na kůži. Důležitá je správná ochrana před slunečním zářením a předcházení spálení kůže. A to již od narození, neboť účinky UV záření se v těle kumulují a mohou se projevit až po mnoha letech.

Nebezpečné kožní onemocnění se vyskytuje napříč všemi věkovými kategoriemi a to bez ohledu na pohlaví. Pravidelné kontroly proto odborníci doporučují nejméně jednou ročně.