Ministerstvo školství letos v srpnu vyzvalo ředitele svých podřízených organizací k úsporám. V síti, která spadá pod Diagnostický ústav pro mládež Ostrava, má zaniknout dvacet procent její kapacity. Ostravský diagnostický ústav tak navrhl zrušení zařízení ve Vidnavě.

„Zrušení pracovních míst by mělo fatální následky pro několik desítek rodin, jejichž členové jsou v zařízení zaměstnáváni. Okres Jeseník je z hlediska nezaměstnanosti nejvíce postiženým regionem v rámci Olomouckého kraje. Najít nové zaměstnání se zaměřením na speciální školství na Jesenicku je téměř nemožné,“ upozornila ředitelka Výchovného ústavu Vidnava Dagmar Bakešová.

V říjnu letošního roku byla v okrese Jeseník míra nezaměstnanosti 12,4 procenta, v samotné Vidnavě byla ještě o dvě procenta vyšší. Z celkových 723 ekonomicky aktivních obyvatel města se jich o zaměstnání ucházelo 104. Ve Vidnavě i v přilehlých obcích bylo přitom v říjnu k dispozici pouze jediné volné místo.

Ředitelka Bakešová navrhuje, aby ve vidnavském výchovném ústavu vznikly tři takzvané pracovně výchovné skupiny. V současnosti zde funguje jedna. Jsou do ní umístěni mladí lidé, kteří budou zanedlouho plnoletí, ukončili povinnou školní docházku a nenavštěvují žádný učební obor. Mají zde možnost získat základní pracovní návyky. Dosud pracovali například na úpravě stezek pro horská kola v okolí Černé Vody nebo pro Lesy města Vidnavy.

Konečné slovo v celé věci bude mít ministerstvo školství. Podle jeho představitelů bezprostřední zrušení vidnavskému ústavu nehrozí.

„V rámci nutné optimalizace vyzvalo sice ministerstvo ředitele svých přímo řízených organizací k určitým úsporám, nehodlá ale zavádět taková opatření, aby byla pro ústavy likvidační,“ sdělil náměstek ministra Ladislav Němec.

„Úspory v konkrétních zařízeních náhradní péče budou řešeny individuálně. Příprava úspor pro optimalizaci organizací přímo řízených ministerstvem na rok 2012 by měla probíhat do konce letošního roku. Vyjadřovat se ke konkrétním krokům lze proto až po jejím vyhodnocení,“ doplnil tiskový mluvčí ministerstva.

Změny však vidnavský ústav pociťuje již nyní. Pět let pod jeho hlavičkou fungovala základní škola. Diagnostický ústav v Bohumíně do ní umísťoval děti, kterým soud nařídil ochrannou výchovu. „Diagnostický ústav Bohumín ve své koncepci s umísťováním dětí do Vidnavy výhledově již nepočítá,“ uvedla Bakešová.

Výchovný ústav ve Vidnavě má kapacitu 48 míst. Pro děti od 13 do 15 let zde funguje základní škola. Ty starší navštěvují buď dva učební obory: provoz společného stravování a truhlářská výroba, nebo takzvanou pracovně výchovnou skupinu. Děti do Vidnavy umísťují diagnostické ústavy v Ostravě a Bohumíně.