Na ploše přiléhající k areálu firmy Agritec mají podle plánu vyrůst až čtyři bytové domy a několik menších objektů pro seniorské bydlení či administrativu. Na pozemku přiléhajícímu k panelovému domu pak supermarket. Domy hodlá vybudovat společnost Byty Šumavská spadající pod koncern Úsovsko, market s parkovištěm pak firma Lidl.

Market je části místních trnem v oku. Obyvatelé okolních panelových domů založili v neděli 18. dubna on-line petici proti záměru jeho výstavby.

Za jediný den ji podpořila více než stovka lidí. Vyzývají město, aby bez veřejného projednání neměnilo územní plán.

„Město by mělo k územnímu plánování přistupovat jako svébytný subjekt mající na zřeteli vyvážený a udržitelný rozvoj města, ne zájmy komerčních subjektů. Případný záměr by měl být na prvním místě projednán s občany dané lokality, což se v tomto případě bohužel nestalo,“ stojí v textu petice.

Nemocnice Šumperk. Pavilon C
Areál šumperské nemocnice postupně mění majitele. Město své budovy prodává

Její tvůrci nesouhlasí s výstavbou marketu pouhých dvacet metrů od stávajícího panelového domu. Podle petentů se po jeho zprovoznění zvýší na již dnes frekventované ulici Šumavská počet aut, vzroste prašnost a klesne bezpečnost dopravy.

„V dané lokalitě není další supermarket není vůbec nezbytný. Pět set metrů od místa realizace je vzdálený Albert, Penny market a Kaufland. Nelíbí se nám zabetonování orné půdy kvůli dalšímu supermarketu, kterých je ve městě a této lokalitě dostatek,“ píše se v textu petice.

Navrhovaná podoba šumperského Domu kultury - velký sál bez elevace.
Rekonstrukci kulturáku navrhl věhlasný architekt. „UFO“ lustry zůstanou

Příležitost pro rozvoj lokality

V otázce změny územního plánu se na vedení města obrátil otevřeným dopisem Jan Šafařík, který v lokalitě žije. Táže se například, proč nebyla připravena urbanistická studie lokality a změna územního plánu nebyla prodiskutována s veřejností nebo proč supermaarket není umístěn do vhodnější lokality, například do brownfieldu. Vyzývá vedení města k projednání záměru s veřejností i poradními orgány města.

„Mrzí mě a nerozumím tomu, proč se tato zásadní změna řeší takto narychlo. Jedná se o jedinečnou příležitost danou část města kvalitně urbanisticky i architektonicky rozvinout. Byla by velká škoda takovou příležitost propásnout,“ píše v otevřeném dopise.

Bludov - stavba obchvatu obce na hlavním tahu Zábřeh - Šumperk, březen 2021
Estakády, obchvaty... Podívejte se na největší stavby v kraji. Co se dál chystá?

Změna územního plánu

Zastupitelé mají ve čtvrtek 22. dubna schválit smlouvu o spolupráci mezi městem Šumperk a firmami Lidl a Byty Šumavská.

Firmy by podle dohody zajistily vybudování páteřní komunikace a inženýrských sítí. Cestu, chodníky a zeleň by po dokončení díla předaly městu. To by se mělo stát v roce 2025.

Ke schválení mají zastupitelé navrženo též pořízení změny územního plánu v dané lokalitě, která by k výstavbě otevřela cestu. Změnit územní plán již doporučili šumperští radní.

„Obsahem změny územního plánu je prověřit úpravu trasování ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury mezi ulicemi Šumavskou, Zemědělskou a Bratrušovskou, a s tím související úpravy hranic ploch a úpravy podmínek etapizace. Pro urychlení rozvoje dané lokality je vhodné pro pořízení změny využít zkrácený způsob pořízení. Ten je významně rychlejší díky tomu, že odpadá proces společného jednání,“ stojí v podkladech pro zastupitele.

Deník ve věci výstavby marketu oslovil i společnost Lidl.

„O výstavbě prodejny ve Vámi zmíněné lokalitě nemáme aktuálně žádné informace. Společnost Lidl však vždy při otevírání nových prodejen či zahájení staveb veřejnost i média s předstihem informuje,“ uvedl mluvčí společnosti Lidl Česká republika Tomáš Myler.

Bělá pod Pradědem
„I vyfrézovaná je lepší než předtím." Cestu na Vidly opravují za desetimiliony