Zatímco původní dokumentace počítala se zahloubením na úroveň 184 metrů nad mořem a vytvořením osmi nových etáží, v přepracované firma žádá o zahloubení do úrovně 226 metrů, což čítá čtyři etáže. Aktuálně povolená úroveň těžby je 275 metrů nad mořem. Objem roční těžby by se měnit neměl.

„Stanovisko EIA má platnost dvacet let. Rozhodli jsme se požádat jen o takové zahloubení, do jakého se můžeme do této doby dostat,“ objasnil jednatel společnosti Vápenka Vitošov Petr Ston s tím, že krok má za cíl i zmírnit obavy okolních obcí.

Obavy o vodu

Záměr před několika týdny prošel veřejným projednáním. V zábřežském kině Retro se jej účastnilo zhruba sedm desítek lidí. Debata se vedla zejména o možném vlivu zahlubování lomu na podzemní vody.

„My nemáme problém s těžbou. Máme ale obavy z technologie odčerpávání vody, aby to nemělo vliv na kvalitu a množství podzemní vody,“ řekl starosta Dubicka Václav Hampl.

Odborník na hydrogeologii Zdeněk Pospíšil objasnil, že dobývací prostor tvoří vyvýšená kra obklopená břidlicemi. Ty tvoří bariéru pro vodu, která by do těžebního prostoru prosakovala. „Tím prostorem nemůže protékat více než šest litrů vody za vteřinu,“ uvedl.

Starostu Dubicka rovněž zajímalo, zda EIA stanoví míru poklesu spodní vody, na kterou by museli těžaři reagovat. Zpracovatel oponentního posudku Josef Charouzek sdělil, že podmínky stanoví konečné stanovisko EIA.

„Asi nebude přesně specifikována konkrétní hodnota. To ani není věci EIA, ale navazujícího vodoprávního řízení. Z modelu je však zřejmé, že pokles mimo dobývací prostor je řádově v decimetrech. Nepůjde o žádné radikální změny. V té oblasti navíc nejsou žádné zdroje veřejného zásobování vodou,“ řekl Josef Charouzek.

Nový model pro lepší dohled

Hydrogeologickou problematiku řeší nový a přesnější model.

„Požádali jsme Vysokou školu báňskou, aby nám jej zastřešila. Model je statický a jakmile se začne těžit, budeme do něj doplňovat aktuální informace. To je podle mého názoru nejbezpečnější možnost dohledu,“ poznamenal Petr Ston.

Lhůta na vypracování oponentního posudku běží do začátku května. I pokud záměr prohloubení těžebního prostoru získá kladné stanovisko EIA, firma bude muset získat ještě řadu dalších povolení.