V první půli května se na internetu objevilo několik videí z dronů, které zachycují na dně lomu Vitošov  poměrně rozsáhlou vodní plochu. Voda zde nastoupala v poslední době, ve videu pořízeném v únoru bylo dno prakticky suché.

Situaci v lomu od loňského jara monitoruje Český báňský úřad. Důvodem je rozsáhlý sesuv závěrné stěny. „Jedná se o podzemní vodu. Těžební organizace se bude snažit tuto vodu, která je vázána se sesuvem skalní stěny, vyčerpat. Na základě povolení od vodoprávního orgánu ji bude vypouštět do místního potoka. Těžební organizace se bude snažit tuto vodu odvést ze zatopených pracovišť a bude pokračovat v další těžbě, v zahloubení,“ řekl k vývoji v posledních týdnech mluvčí úřadu Bohuslav Machek.

Podle vedení Vápenky Vitošov stojí za vznikem jezera více faktorů. „K nárůstu hladiny podzemních (důlních) vod došlo po jarním období tání doprovázeným vydatnými srážkami v kombinaci se statickou zásobou důlních vod v dobývacím prostoru,“ uvedl ředitel Vápenky Vitošov Petr Ston.

Sesuv závěrné stěny v lomu Vitošov ve středu 16. března
Mohutné trhliny a přesun těžby. Lom ve Vitošově postihl rozsáhlý sesuv

Kvůli nastalé situaci museli těžaři částečně upravit způsob těžby. Přijali rovněž provozně-technologická opatření se zaměřením na bezpečnost práce a s cílem minimalizovat dopady na výrobu.

Vápenka před několika lety řešila záměr rozšíření dobývacího prostoru a prohloubení lomu, aby mohla dlouhodobě pokračovat v těžbě. Zástupci okolních obcí v této souvislosti vyjadřovali obavy o kvalitu a množství podzemní vody. V sousedství lomu se totiž nachází významná oblast, kde se přirozeně ve velké míře ětší míře shromažďuje podzemní voda.

Hladina podzemních vod je monitorována v několika místech v okolí lomu. Naměřené údaje žádné problémy nenaznačují. „Aktuální data z okolních vrtů neukazují souvztažnost mezi pohybem hladin spodní vody v lomu a v jeho okolí,“ sdělil Petr Ston.

Lom Vitošov je dominantou Zábřežska. Zejména kvůli závěrné stěně charakteristického trojúhelníkového tvaru. Tato stěna se loni na jaře začala sesouvat. Od té doby se lom stal cílem pozornosti některých majitelů dronů, kteří v jeho blízkosti pořizují videa. Průlety však narušují činnost georadaru, který je jedním z bezpečnostních opatření a stěnu nepřetržitě monitoruje.