„Původně byl u kostela hřbitov, který byl v roce 1780 zrušen. Několik krásných náhrobků se ale dochovalo, i když ve velmi špatném stavu. Podařilo se je ale zrestaurovat, a tak je navracíme na původní místo,“ vysvětlil losinský kněz Milan Palkovič.

V kostele již pět let trvají rekonstrukční práce, které si již vyžádaly přibližně pět milionů korun. Kromě darů farníků obnovu svatostánku financuje také obec, na jednotlivé akce se také daří získávat různé dotace.

„Letos obec věnovala 400 tisíc korun, stejně velkou částku jsme získali z dalších zdrojů. Díky tomu se podařilo zdi kostela odvlhčit a pokrýt sanační omítkou. Nyní se opět připravujeme na práce v interiéru. Získali jsme totiž dotaci na restaurování tří obrazů křížové cesty,“ dodal losinský duchovní.

Kostel sv. Jana Křtitele, postavený v letech 1600 až 1603 v pozdně renesančním slohu, je jednou z největších vesnických chrámových staveb na Moravě. Původně byl určen pro luteránské bohoslužby. Vystavět jej nechal Jan Starší ze Žerotína, tehdejší majitel losinského panství. Stavbu navrhl a realizoval Antonio Thoma.

Chrám má atypický interiér. Dominuje mu totiž arkáda tvořená osmnácti pískovcovými sloupy. Podobným architektonickým unikátem se může u nás chlubit jen několik málo kostelů. Sloupy z maletínského pískovce staré čtyři staletí byly restaurovány loni, během staletí je totiž poškodilo několik vrstev nátěrů.