Zastupitelé Loštic by s pomocí nového sběrného dvora chtěli během dvou let separovat polovinu všech odpadů ve městě. Nová technologie bude lidi motivovat k vyššímu třídění. K dispozici budou mít boxy na baterie či zdravotnický odpad.

„Rozhodli jsme se vybudovat tak moderní sběrný dvůr, abychom zvýšili míru třídění a v konečném důsledku tak ušetřili peníze,“ vysvětlila starostka města Šárka Havelková Seifertová.

„K úsporám nám pomůže především evidenční systém sběrného dvora. Díky němu jsme získali přesný přehled domácností, které odpad odevzdají. Systém navíc nastavil i spravedlivý bonusový systém pro občany,“ dodala.

Součástí loštického sběrného dvora je evidenční systém ECONIT. Pracuje se čtečkami, které načítají kódy.

Pracovníci dvora tak mají přehled o množství odpadů, které vyprodukují různé subjekty. Systém jim šetří i administrativu.

„Připravuje přehledné statistiky a grafy ohledně nakládání s odpady, ale také vytváří výkazy pro Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností či Systém sběru a recyklace obalových odpadů,“ uvedl Robin Liška, regionální manažer společnosti JRK, která sběrný dvůr vybudovala.

Odvolaný ředitel Technických služeb Jeseník Jaroslav Ryčl
Jaroslava Ryčla odvolali. Technické služby v Jeseníku jsou bez ředitele
Průmyslová zóna Za Podjezdem v Jeseníku v únoru 2017.
O pozemek v průmyslové zóně bojovali tři zájemci, nezískal jej nikdo