„Silnice byla před opravou ve velmi špatném stavu. Teď řidičům nabízí kvalitnější povrch, který zajistí pohodlnější a bezpečnější jízdu. K rekonstrukci silnic nižších tříd se kraj zavázal ve svém programovém prohlášení, a také touto investiční akcí svůj slib naplňuje,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Celkové náklady vyšly zhruba na 67 miliónů korun, zásadní byl podíl dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Olomoucký kraj investoval do opravy více než devět miliónů korun.

Zámek Třemešek s kavárnou.
Nový výletní cíl u Šumperka: kavárna na zámku v Třemešku

Oprava cesty byla rozdělena do tří etap – pracovalo se nejen na samotné silnici, ale opravit se musel i most přes dálnici a část průtahu v Lošticích. Firma nejprve odstranila starou asfaltovou vrstvu, následně opravila podloží, a teprve poté došlo k pokládce nového asfaltového koberce. Tento proces zajistí vyšší kvalitu a delší životnost opravené vozovky.

Loštice do projektu investovaly 1,1 miliónu korun, Moravičany 1,7 miliónu korun. Město i obec peníze použily například na opravu přilehlých autobusových zastávek, chodníků a parkovacích míst.