Lom Kozí vrch v Lošticích provozuje společnost Kamenolomy ČR. V červnu požádala o ukončení zjišťovacího řízení v rámci procesu EIA na záměr pokračování těžby.

„Jelikož odpadl důvod posuzování výše uvedeného záměru, krajský úřad v posuzování nepokračuje a proces (posuzování vlivu záměru na životní prostředí, pozn. red.) ukončil,“ stojí v oznámení krajského úřadu z konce června.

Kamenolom těží na pozemcích města Loštice, na nichž je v nájmu. Vedení radnice o kroku těžařů ví.

„Řízení stáhli, protože uznali svou chybu. Těžba pět set tisíc tun ročně je nadměrná, což si uvědomují. O povolení budou žádat znovu, ale na jiné tuny. Chtějí se k nám chovat solidně, my k nim také,“ řekl místostarosta Loštic Jan Konečný.

Navýšení schválili za striktních podmínek

Kamenolom má roční povolenou těžbu 150 tisíc tun. Město pro letošní rok požádal o navýšení limitu na 250 tisíc. Zastupitelé jednorázové navýšení schválili, ovšem za striktních podmínek.

Denní počet průjezdů nákladních vozidel přes město nesmí přesáhnout sto dvacet, vozidla nesmí být přetěžována, kamenolom musí zajistit pravidelné kropení silnic a čištění krajnic od nánosů prachu a bláta. Nejpozději od srpna musí být náklad zaplachtován. V případě nedodržování podmínek může město výjimku odvolat a trvat na původním limitu. To by prakticky znamenalo uzavření lomu do konce roku.

„Po několika jednáních jsme došli ke kompromisnímu řešení. Výsledek je vůči kamenolomu a dopravcům tvrdý, ale protože jde veškerá doprava z lomu přes centrum města, jiná možnost není. Hledáme cestu, kdy se vzájemně respektujeme a situace je ještě pro občany únosná. Kompromis je tvrdý pro obě strany, ale zároveň s ním všichni souhlasili a doufám, že se vše bude dodržovat,“ dodal místostarosta Konečný.

Na limity naráží i u Zábřehu

Na povolené limity naráží i další kamenolomy v regionu. O pokračování těžby usiluje i lom Račice u Zábřehu.

Provozovatelé usilují o zahloubení spodní části lomu o čtyřicet metrů. Oblast těžby se má rozšířit o 2,7 hektaru do severozápadního a severovýchodního předpolí lomu směrem k vrcholu kopce Račice. V současnosti je provozem lomu dotčeno území o rozloze zhruba 7,4 hektaru.

Roční výše těžby má zůstat zachována na současné úrovni 250 až 270 tisíc tun. „Bez realizace záměru bude ložisko za současných podmínek vydobyto do půl roku,“ stojí v oznámení záměru v informačním systému EIA.

Kámen se v lokalitě těží od začátku 20. století. V polovině třicátých let přešel lom do majetku správy silnic, surovina byla používána na stavbu a rekonstrukce silnic v okolí. V současné podobě lom funguje od roku 1978. Bánský úřad povolil rozšíření těžby v roce 2003. V roce 2014 povolil její rozšíření na celý dobývací prostor stanovený na konci sedmdesátých let.