Hrobka Kleinů, k níž vede cesta alejí za hostincem Na Staré poště, je na seznamu chráněných památek, u starého hřbitova, z něhož zbyla už jen kaple a několik pomníků nad ní, obec o zapsání do seznamu památek požádala.

„Dnes je to bezprizorní travnatý prostor, hroby tam zůstaly, jen už nejsou vidět. Naším cílem je proměnit ho v podobný park, jaký je naproti přes silnici u zámku. Obnovíme vstupní bránu před hřbitovem a vybudujeme náznak litinového čelního oplocení. Oblouk nad bránou ozdobí popínavé růže,“ popisuje starosta Pavel Martínek projekt, na kterém právě pracuje architekt Petr Kubeša, z jehož ateliéru vyšly i projekty zámeckého parku.

Na hřbitově se pohřbívalo až do šedesátých let 20. století, pak byl zrušen. Důvodem byla vysoká hladina spodní vody, která umožňovala kopat jen velmi mělké hroby.

Nedalekou hrobku vízmberské větve rodiny Kleinů tvoří rozlehlý areál obehnaný zdí, zčásti dnes rozpadlou. Uprostřed je za ozdobným plotem z litiny vlastní hrobka: kolem centrální plastiky leží šest náhrobních desek ze žuly. Hrobka byla postavena v letech 1886 - 1887, jejím majitelem je dnes obec.

„Obnovíme ohradní zeď a mezi ní a hrobkou vysadíme stromy a keře, rekonstrukce čeká také centrální pomník. Náklad odhadujeme na dva a půl milionu korun, práce tedy rozdělíme do etap a budeme se snažit získat dotace,“ uvedl Martínek.

První krok už obec udělala. Obnovila dlážděnou přístupovou cestu od silnice a vybudovala stejně dlážděnou pěšinu za hřbitovem, která hrobku a hřbitov propojila se sportovním a zábavním areálem kolem rybníka Kocián.

Loučná chystá také rekonstrukci dolní části zámeckého parku a v ní chce umístit oboru s muflony, daňky a divočáky. „Zatím je to ve stádiu úvah, ale zřejmě tam vybudujeme i tři věže v podobě posedů spojených visutými chodníky. Po těch by se návštěvníci obory pohybovali, zvířata by si tedy mohli prohlédnout shora. Byla by to další atrakce pro turisty,“ uzavřel starosta obce, která vsadila na cestovní ruch.