„Zjistili jsme, že na sjezdovkách rostou vzácné druhy rostlin, které se v České republice vyskytují velmi vzácně,“ uvedl Jindřich Chlapek ze správy CHKO Jeseníky. Ekology na výskyt chráněných rostlin upozornil biolog ze Šumperka.

„Na Ramzové jsme objevili několik druhů plavuníků, a dokonce i kriticky ohrožený plavuník cypřiškovity. Na Červenohorském sedle se daří hořečku nahořklému, který je silně ohroženým druhem. Na Králickém Sněžníku roste další ohrožený druh, a to zvonek vousatý,“ vyjmenoval Chlapek největší nově objevené klenoty jesenické fauny.

Nález vzácných rostlin znamená pro odborníky pořádné překvapení. Dosud péči majitelů ski areálů o sjezdovky kritizovali. „Ukázalo se, že ruch na sjezdovkách rostlinám vyhovuje. Rolbování při malé pokrývce sněhu, kdy povrch dostává pořádně zabrat, rostlinkám paradoxně vyhovuje,“ prohlásil Chlapek. Dokonce zvonek vousatý by v Jeseníkách podle Chlapka vůbec nebyl, kdyby tady nebyly upravované sjezdovky. „A můžeme očekávat, že se díky úpravám sjezdovek bude počet rostlin rozšiřovat,“ dodal Chlapek.