K robotice se středoškolská učitelka informatiky, matematiky a fyziky dostala před jedenácti lety. Na jesenickém gymnáziu tehdy chtěli zpestřit výuku informatiky. Jednoho z jejích kolegů napadlo pořídit stavebnici Lego, z níž lze sestavit robota. Některé děti programování robota bavilo natolik, že se této činnosti začaly věnovat ve specializovaném kroužku.

V roce 2006 přihlásila Magda Dostálová svůj tým do pilotního ročníku soutěže FIRST LEGO League. Hned napoprvé slavila se svými svěřenci obrovský úspěch. Skupina se probojovala až do celosvětového finále v Norsku.

„Jeli jsme autobusem až za polární kruh. Finále se účastnily stovky dětí z celého světa. Atmosféra byla fantastická, odnesli jsme si zážitky na celý život," vzpomíná Magda Dostálová. Od té doby nenašli jeseničtí gymnazisté v žádném ročníku v republikových kolech soutěže přemožitele.

Soutěž FIRST LEGO League se skládá ze čtyř disciplín. V první z nich musí robot během sto padesáti sekund na hracím poli splnit co nejvíce úkolů. V druhé děti popisují konstrukci a naprogramování robota. V další disciplíně musí družstvo prokázat schopnost týmové spolupráce.

Poslední disciplínou je výzkumný úkol. Děti v jeho rámci musí najít inovativní řešení určitého problému. Loni za originální nápad získaly cenu děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc.

„Profesor Radek Zbořil nám napsal, že výsledek jejich práce by byl po rozpracování a ověření publikovatelný ve světových vědeckých časopisech," zmínila úspěch jesenického týmu jeho trenérka.

Robotice se žáci nižšího gymnázia věnují v rámci kroužku Střediska volného času Duha dvakrát týdně po dvou hodinách. Před soutěžemi se schází prakticky denně. Prochází rovněž jazykovou přípravou, aby byli schopni s porotci komunikovat na odborné úrovni v angličtině.

Zatímco při přípravě na soutěž kouč žáky vede a pomáhá jim, při turnajích už může jen zpovzdálí sledovat jejich výkon. Magda Dostálová přiznává, že v těchto chvílích bývá velmi nervózní.

„Vložíte do příprav obrovské množství energie a pak se něco pokazí. Vždycky říkám, že mě to stojí týden života," popisuje se smíchem chvíle napětí Magda Dostálová.

Účast v týmu dětem dává nejen technické znalosti, ale přináší jim také schopnost spolupráce, komunikace nebo lepší znalost angličtiny.

Jak dlouho hodlá Magda Dostálová v dobrovolné aktivitě pokračovat? „Dokud budeme mít děti, které se budou chtít robotice věnovat, do té doby to asi budeme dělat i my," shrnuje postoj svůj a svých kolegů koučů.