K původnímu fotbalovému hřišti přibyl loni tenisový kurt, šatny a zastřešené místo pro posezení.

„Letos zbývá areál oplotit, vybudovat dětské hřiště a upravit terén. To si vyžádá celkem osm set tři tisíce korun,“ uvedl starosta Maletína Zdeněk Kříž (Strana zelených).

O dotaci z Programu obnovy venkova mohou žádat obce do dvou tisíc obyvatel. Letos přišlo na kraj 239 žádostí. Rada kraje přisoudila podporu sto jedenácti z nich za celkem čtyřicet a půl milionu korun. Konečné schválení je v pravomoci krajského zastupitelstva. To bude o dotacích jednat 30. dubna.

Mezi dotacemi z Programu obnovy venkova je mimo jiné i půl milionu korun na výměnu oken na obecních budovách v Dlouhomilově nebo dvě stě tisíc korun na třetí etapu opravy obecního úřadu v Rejcharticích.