Záležitost před několika týdny otevřel článek Nadačního fondu proti korupci. Fond v něm tvrdí, že Martinu Hoždorovi se začalo podnikatelsky dařit v roce 2014, kdy vstoupil do lokální politiky za hnutí ANO a většinově ovládl firmu Prumhor. Podle fondu začal hojně dostávat zakázky od města Šumperku a jeho městských organizací a později i od  Olomouckého kraje, v jehož čele stál od roku 2016 hejtman z hnutí ANO Ladislav Okleštěk.

„Zvolení radním v roce 2018 nastartovalo další růst Hoždorovy firmy a ta začala dostávat další zakázky jak od Šumperka (například od akciové společnosti Podniky města Šumperka), tak od Olomouckého kraje. Od něj získal za sedm let zakázky za 94 milionů korun. Před vstupem ANO Hoždorova firma žádnou zakázku nedostala,“ stojí na webu fondu.

Podle organizace je případ příkladem silného podezření na střet zájmů. „Finanční vzestup Martinem Hoždorou ovládané firmy Prumhor se kryje s jeho úspěšnou dráhou politika,“ uzavírá fond.

Veřejné zakázky za 439 milionů

Z údajů shromážděných projektem Hlídač státu, který čerpá data z veřejného registru smluv a věstníku veřejných zakázek, vyplývá, že firma od roku 2013 do současnosti získala šedesát zakázek od různých veřejných institucí v celkové hodnotě 439 milionu korun. Od města Šumperka to za tuto dobu bylo dvacet zakázek celkem za 73 milionů, od Olomouckého kraje dvanáct zakázek za 112 milionů.

Místostarosta Šumperku za ANO Jakub Jirgl uvedl, že pokud město vypíše veřejnou zákázku, firma Prumhor se jí může účastnit. A pokud některou vyhraje, děje se tak v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. „V tom nevidím žádný problém. Nemyslím si, že je pravda, že by získávala množství zakázek. Často se soutěží ani neúčastní, natož aby je vyhrávala. A ty, které vyhraje, získá v souladu se zákonem,“ řekl.

O zadání zakázek města rozhodují v konečné instanci radní. A to včetně těch, v nichž zvítězí firma Prumhor. „V takových případech se Martin Hoždora zdržuje hlasování. Někdy úplně odešel z místnosti,“ popsal Jakub Jirgl.

Dodal, že u investičních zakázek rozhoduje cena. „Pokud Prumhor něco vyhrál, tak vždycky proto, že byl nejlevnější.“

Podnikatel: Většina obratu mimo město i kraj

Martin Hoždora se proti článku Fondu ohradil s tím, že v něm byly uvedeny nepřesné a nepravdivé informace s cílem poškodit jej a firmu Prumhor.

Uvedl, že mezi lety 2014 a 2020 Prumhor od města Šumperku ve výběrových řízeních získal zakázky, které představovaly jen sedm procent z celkových tržeb firmy. V případě Olomouckého kraje se jedná o jedenáct procent z obratu společnosti.

„Z uvedeného procentního vyjádření je zcela zřejmé, že společnost Prumhor dlouhodobě realizuje více než osmdesát procent svého obratu mimo město Šumperk a Olomoucký kraj. Od podzimu roku 2020, kdy se změnilo politické vedení Olomouckého kraje, naše spolupráce nadále pokračuje a úspěšně se účastníme výběrových řízení, která stejně jako v předchozích letech probíhají elektronickou formou,“ sdělil.

Před hlasováním o projektech, které by mohly být ve střetu zájmů s jeho podnikatelskými aktivitami, Martin Hoždora podle svých slov možný střet zájmů nahlásil a zdržel se hlasování. „Vše je dohledatelné v zápisech z konání rady,“ doplnil.

„Mnou uvedená fakta hovoří jasně a zcela vyvrací spekulace o možné souvislosti mojí politické angažovanosti s úspěchy v mém podnikání,“ uzavřel.

Vyjádření Martina Hoždory, jednatele společnosti Prumhor

V článku uveřejněném dne 24. září na portále Nadačního fondu proti korupci, byly uvedeny nepřesné a nepravdivé informace, které mají jediný cíl a to poškodit moji osobu a společnost Prumhor spol. s r.o. v očích veřejnosti. Rád bych tímto uvedl zmíněné informace na pravou míru.

Společnost Prumhor, kde jsem jednatelem, ve zmiňovaném období 2014 – 2020, získala v řádných a transparentních výběrových řízeních od města Šumperka zakázky, které představovaly pouhých 7% z celkových tržeb společnosti Prumhor. V rámci Olomouckého kraje se jedná o 11% z celkového obratu firmy. Z uvedeného procentního vyjádření je zcela zřejmé, že společnost Prumhor, dlouhodobě realizuje více než 80% svého obratu mimo město Šumperk a Olomoucký kraj. Od podzimu roku 2020, kdy se změnilo politické vedení Olomouckého kraje, naše spolupráce nadále pokračuje a úspěšně se účastníme výběrových řízení, která stejně jako v předchozích letech probíhají elektronickou formou.

Jako radní města Šumperka, jsem vždy před hlasováním o projektech, které by mohly být ve střetu zájmů s mými podnikatelskými aktivitami, tento možný střet zájmů nahlásil a zdržel se hlasování. Vše je dohledatelné v zápisech z konání rady.

Článek uveřejněný NFPK, který je plný domněnek a dezinformací, vnímám jako zoufalý a nefér pokus o diskreditaci mé osoby coby radního. Mnou uvedená fakta hovoří jasně a zcela vyvrací spekulace o možné souvislosti mojí politické angažovanosti s úspěchy v mém podnikání. Společnost Prumhor je úspěšná především díky svému profesionálnímu přístupu, kvalitě zhotovených děl a skvělému týmu mých spolupracovníků.