Pro některé střední školy v šumperském regionu nejsou čísla nijak příznivá. Studenti pohořeli hlavně v matematice. Statistické údaje také ukázaly, že se studenti nijak nehrnou do maturitní zkoušky z němčiny. Mezi cizími jazyky ji předstihla co do počtu maturantů na Šumpersku a Jesenicku i ruština.

Například na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu se k maturitní zkoušce z matematiky odhodlalo sedmdesát osm studentů, nicméně sedmadvacet z nich neuspělo.

„Studenti si mohli vybrat maturitu z anglického či německého jazyka nebo matematiky. Řada z nich se ale cizího jazyka lekla, protože zkouška se skládá z poslechu, písemné práce a ústního zkoušení. Proto si zvolili matematiku, protože tam se jedná o jeden písemný test. Někteří to riskli i přesto, že z matematiky dobré známky neměli," vysvětlila ředitelka školy Stanislava Kubíčková.

Na škole zaměřené na sociální služby se studenti přitom matematice věnují v průměru dvě hodiny týdně, což je nesrovnatelné například s rozvrhy gymnázií, kde je počet hodin podstatně vyšší.

Podobná situace nastala na Střední škole železniční a stavební v Šumperku, kde z matematiky maturovalo osmatřicet žáků. Dvaadvacet z nich musí zkoušku opakovat.

Na Střední zdravotní škole v Šumperku si na test z matematiky trouflo deset maturantů, uspěli pouze dva. Ostatní už mají za sebou druhý pokus, pokud se jim nepodaří, třetí šanci budou mít ještě na jaře.

„Pokud si naši studenti volí maturitu z matematiky, je to většinou proto, že mají s jazykem nějaký problém, někteří jsou například dyslektici. My přitom máme zhruba o třetinu méně hodin matematiky než gymnázia, takže zkouška je logicky pro ně náročná. Studenti, kteří již test opakovali, říkali, že i ten druhý byl velmi těžký," řekla ředitelka Střední zdravotnické školy Zuzana Gondová.

Z cizích jazyků vede u studentů jednoznačně angličtina, po níž následuje překvapivě ruština. Z té na jaře maturovalo na šesti středních školách na Šumpersku a Jesenicku více než pět desítek studentů.

Teprve za ruštinou je co do oblíbenosti němčina. Na pěti středních školách z ní skládaly zkoušku tři desítky maturantů.

„Žáci mají už ze základních škol angličtinu jako hlavní jazyk. U nás si před cizím jazykem vybrala většina studentů matematiku, protože z jejich pohledu je výhodnější, že se z ní skládá pouze jeden písemný test, kdežto z cizího jazyka má maturitní zkouška tři části," sdělil ředitel Střední školy automobilní v Zábřehu Vítězslav Martykán.

Zdejší studenti dopadli u maturity poměrně dobře. Mezi stejně zaměřenými školami v celé republice patřili k nejúspěšnějším. Úspěchy pravidelně slaví i na odborných soutěžích.

Jen jeden student si zvolil k maturitě němčinu na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Mohelnici, přestože ve městě působí hned dvě velké firmy s německým kapitálem – Siemens a Hella.

„Angličtina je hlavní jazyk a má větší hodinovou dotaci, kdežto hodin němčiny je méně. Navíc třeba i pro Hellu je úředním jazykem angličtina, protože firma má pobočky po celém světě, takže stejně komunikují anglicky," vysvětlila zástupkyně ředitele mohelnické průmyslovky Jana Skopalová.

Většina maturantů zde ale dala před cizím jazykem přednost matematice. „Vzhledem k tomu, že jsme průmyslová škola, na které je matematika důležitá, se jim to zdá snazší. Cizí jazyky si vybrali hlavně ti, kterým to jde a baví je to. V jazycích jsme tak měli stoprocentní úspěšnost," doplnila Jana Skopalová.

Neúspěšné maturanty čeká v těchto dnech reparát. Takzvanou profilovou, neboli jednotnou část zkoušky, budou skládat na spádových školách, ústní a praktické části pak na svých domovských školách. Například na mohelnické průmyslovce čeká repetenty praktická zkouška příští čtvrtek a ústní pak 17. září.