Letošní absolventi, úspěšní maturanti šumperské obchodní akademie, jsou prvními v historii této školy, kteří vedle maturitního vysvědčení obdrželi také součást Europassu – „dodatek k osvědčení“.

Tento Europass je jedním z nástrojů, které zlepšují srozumitelnost popisu odborných kvalifikací a kompetencí (znalostí, dovedností a schopností) a měl by usnadnit volný pohyb osob v rámci Evropské unie a v několika dalších zemích. Jako soubor dokumentů obsahuje Europass také životopis, jazykový pas, doklady popisující pracovní zkušenosti svého držitele, popřípadě dodatek k diplomu.

Letošní maturanti, studenti 4. A a 4. B, byli mimořádně úspěšní a všichni svou první „zkoušku dospělosti“ zvládli. Proto rovněž všichni v pátek 25. května po poledni při slavnostním předávání maturitních vysvědčení za přítomnosti rodičů, přátel, známých a svých nyní již bývalých vyučujících přijali doklad, který jim pomůže snáze procházet otevřenou branou Evropy.

Zatímco nyní převládá spíše dojetí, že už je opravdu všemu konec, ve vzpomínkách na čtyři léta studia a spoustu zážitků jistě převládne hlavně to pěkné. Přejeme našim absolventům hodně štěstí!