Šumperk

Radnice v Šumperku na investice na letošní rok vyčlenila zatím 77 milionů korun. „V této chvíli není jasný příjem z daní v roce 2021. I s ohledem na přebytky z roku 2020, které budeme znát na jeho konci a které můžeme zařadit do investic, nemůžeme rozpočet přesně stanovit,“ řekl při jeho schvalování v prosinci starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Letos má město Šumperk splaceno Dům kultury a pozemek v areálu bývalé Hedvy. „Jen u těchto dvou položek je to plus třicet milionů korun, které s sebou neponeseme dál,“ poznamenal starosta Spurný.

Největší investice

Regenerace sídliště Sever (16,5 mil. Kč)

Sídliště Sever v Šumperku.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Další etapa revitalizace sídliště, která zahrnuje veřejný prostor při ulici Erbenově. Na akci město podalo žádost o dotaci. V letošním roce se uskuteční přeložky sítí ČEZ, poté odstartují práce na rozšíření parkovišť, rekonstrukci komunikace, chodníků, úpravě zeleně či vybudování sběrných míst odpadu.

Do odborných učeben bez bariér (18 mil. Kč)

ZŠ v ulici Dr. E. Beneše v Šumperku.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Projekt na rekonstrukci a vybavení odborných učeben na ZŠ Vrchlického, ZŠ Dr. E. Beneše a ZŠ Sluneční včetně bezbariérového přístupu k nim. Na projekt město získalo dotaci. Nyní se připravuje soutěž na zhotovitele. Letos bude projekt uskutečněn v ZŠ Vrchlického, poté postupně v dalších dvou školách.

Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ v ulici Lautnerova (13,3 mil. Kč)

Úřadovna v ulici Lautnerova.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Projekt řeší protiradonová opatření, zateplení objektu a výměnu oken. Na akci město získalo dotaci. Smlouva s vybraným zhotovitelem je před podpisem. Investice se uskuteční letos, provoz sociálního odboru, který v budově sídlí, by neměl být přerušen.

Jeseník

Z letošních investic v Jeseníku budou mít užitek lidé sportovně založení. Radnice otevře hned dvě významná sportoviště. Stranou nezůstane obnova sídlišť.

Největší investice:

Obnova bytových domů v ulici U Kasáren (28 milionů korun, dotace 40 procent)

Bytové domy v ulici U Kasáren v Jeseníku.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Obnova dvou bytových domů, které původně sloužily sovětské armádě. Investice je podmíněna souhlasem nájemníků se zvýšením nájemného. To dosavadní bylo neúměrně nízké a nezaručovalo by městu návratnost investice. Město možná nakonec přistoupí k obnově pouze jednoho objektu. „V třívchodovém bytovém domě se všichni lidé dohodli, že přistoupí na vyšší nájemné. Ve dvouvchodovém domě se lidé takto nedohodli. Znovu s nimi budeme jednat, zda jsou si vědomi toho, že když nepřistoupí na vyšší cenu nájemného, město dům prodá,“ řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Multifunkční hřiště s ledovou plochou (16 mil. Kč)

Vizualizace hřiště s ledovou plochou v Jeseníku.Zdroj: Město Jeseník

Sportoviště o rozměrech 22 krát 45 metrů bude v zimě sloužit jako ledová plocha, v létě se na něm bude hrát basket, florbal či volejbal. Projekt je rozdělen do etap. Součástí té aktuální je umístění trafostanice a samotného sportoviště včetně mantinelů, kluziště, pokladny, dílčího oplocení a technologie chlazení. Počítá se s využíváním stávajícího zázemí fotbalové tribuny. Město pracuje na získání dotace dotaci z Národní agentury pro sport. „Tato výzva je jediný možný zdroj financí na tento záměr, uděláme maximum, abychom byli úspěšní,“ poznamenal vedoucí oddělení investic Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Regenerace sídliště 9. května III etapa (12 mil. Kč, dotace 6 mil. Kč)

Třetí etapa regenerace sídliště 9. května v Jeseníku.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Třetí etapa obnovy sídliště čítá rekonstrukci ulic U Kasáren a Tylova, rekonstrukci chodníků mezi těmito ulicemi, vybudování míst pro přecházení přes ulici Mahenova, doplnění a nahrazení odpadkových košů, laviček, sušáků a houpaček. V ulicích U Kasáren, Tylova, Mahenova a Horská budou vytvořena parkovací stání. Stávající veřejné osvětlení bude odstraněno a nahrazeno novým. „V roce 2020 byly realizovány chodníky na ulicích Mahenova a Tylova. Akce se znovu rozběhne z kraje příštího roku, dokončena má být do srpna 2021,“ dodal Jiří Uher.

Skatepark (7,2 mil. Kč, z toho 1 mil. dotace)

Skatepark v Jeseníku před dokončením.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Skatepark v Bukovicích vzniká na místě původního zařízení. Je navržen jako celobetonový. Stavba je prakticky hotová. „Chybělo asi čtrnáct dnů, abychom stavbu dotáhli v roce 2020. Počasí bohužel nepřálo, studené dny přišly dříve než v minulých letech. Akce bude dokončena v dubnu nebo květnu,“ řekl Jiří Uher.

Zábřeh

I město Zábřeh musí v letošním roce kvůli předpokládanému propadu příjmů odložit některé velké investice. Například více než padesátimilionovou rekonstrukci kulturního domu, cyklostezku do Postřelmova nebo obnovu staré radnice. Šetřit naopak nehodlá na investicích do vzdělávání.

Největší investice

Kanalizace a vodovod ve Václavově (16 mil. Kč)

Výstavba kanalizace ve Václavově.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Prostředky na dokončení zatím největší investiční akce tohoto volebního období v Zábřehu. Na investici se podílí i Vodohospodářská zařízení Šumperk.

Parkoviště za kulturním domem (16 mil. Kč)

Parkoviště u kulturního domu v Zábřehu.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

Půjde o klasickou pozemní odstavnou plochu, jaká loni vznikla u vlakového nádraží. Vybudováním parkoviště padá možnost výstavby dopravního terminálu, o kterém město v této lokalitě v minulosti rovněž uvažovalo. Na terminál ale město nemělo peníze. „Rozpočet se blížil sto milionům korun a nerýsovala se možnost výrazné dotační podpory,“ objasnil starosta Zábřehu František John.

Doprava ve městě (13,3 mil. Kč)

Rekonstrukce místních komunikací a chodníků na různých místech v Zábřehu.

Základní škola a dům dětí a mládeže Krasohled (10,9 mil. Kč)

ZŠ a DDM Krasohled v Zábřehu.Zdroj: Deník / Petr Krňávek

„Jedná se o rekonstrukci učeben a toalet. Chceme také dodělat zázemí k dopravnímu hřišti,“ přiblížil František John. Větší části investic pokryje dotace.

Mohelnice

S investicemi v celkové výši přesahující sto milionů korun počítá město Mohelnice. Čtvrtina z dvacítky akcí se týká dopravy, řada investic poputuje do místních částí.

Největší investice

Knihovna (46 mil. Kč)

Vizualizace budoucí knihovny v Mohelnici.Zdroj: Město Mohelnice

Stavební sezónu na jaře 2021 v Mohelnici zahájí výstavba nové knihovny na místě dnešního parkoviště za městským úřadem v ulici U Brány. Na stavbu si město vezme úvěr s úrokem 0,6 % ročně na pět let. Mohelnice tak na úrocích zaplatí jen necelý milion korun. Centrum města dostane budovu pro kulturní setkávání občanů. Myšlenka dostavby knihovny není nová. Po roce 1990 na tomto místě vzniklo několik projektů, ale nikdy nebyly realizovány.

Cyklostezka Mohelnice – Křemačov – Mírov (16 mil. Kč)

Jedná se o dva a půl kilometru cyklostezky na katastru Mohelnice a Křemačova. Záměr v polovině prosince v rámci společného povolení schválil mohelnický stavební úřad.

Okružní křižovatka Moravičany (7 mil. Kč)

Místo budoucího rondelu u mohelnického hřbitova.Zdroj: DENÍK/Petr Krňávek

Jedná se o vybudování chodníku, smíšené stezky a veřejného osvětlení na novém kruhovém objezdu u mohelnického hřbitova.