V Javorníku již samospráva vybrala firmu, která má ve městě zajistit pořádkovou a patrolovací službu. Dvoučlenné hlídky mají být ve městě přítomny dvanáct hodin denně.

Náplní jejich práce budou pochůzky, upozorňování na obecně závazné vyhlášky v případě jejich porušování či řešení přestupků. Hlídky budou úzce spolupracovat s městem i Policií České republiky.

Pracovníci bezpečnostní agentury mají pomoci řešit potíže s problematickými lidmi, kteří se v teplých dnech scházejí na náměstí i na dalších místech v centru Javorníku. Situace vygradovala loni. Místní si stěžovali na skupiny popíjející alkohol, které obtěžovaly okolí či páchaly výtržnosti.

Hlídky budou monitorovat území města a delikventy upozorňovat, že jejich jednání je v rozporu se zákony či vyhláškami.

„Budou tyto případy hlásit a komunikovat s policií a městem, abychom nedostatky odstranili a občany na náměstí naučili normálnímu a slušnému jednání," řekla starostka Javorníku Irena Karešová.

Výkon služby bude pořádková služba koordinovat se státní policií. Ta nyní v Javorníku působí dva pracovní dny. Roční náklady na pořádkovou službu nepřesáhnou milion korun.

Problémoví obyvatelé trápí delší dobu i Hanušovice. Samospráva proto chce od července zřídit městskou policii. Na pořádek ve městě má dohlížet dvojice strážníků.

V Postřelmově už strážníci fungují od letošního dubna. Podle potřeby sem zajíždí hlídka městské policie ze sousedního Zábřehu, s nímž se Postřelmov domluvil na spolupráci.

„Zřizovat samostatnou obecní policii je příliš náročné, zábřežští strážníci už mají své zkušenosti. Proto jsme využili tuto možnost. Navíc ze Zábřeha do Postřelmova to je blízko," vysvětlil starosta Postřelmova Jaroslav Nimrichtr.

Postřelmov k tomuto kroku přistoupil kvůli tomu, že si veřejnost stěžovala na skupinu lidí, kteří dělají nepořádek, porušují obecní vyhlášky, jsou příliš hluční a obtěžují okolí.

Obec si od přítomnosti strážníků slibuje, že podobné problémy ustanou. „Je dobře, že strážníci jsou v obci vidět. Myslím si, že se to začne vžívat a bude to mít svůj efekt," dodal starosta Nimrichtr.

V Zábřehu po dohodě s Postřelmovem přijali jednoho nového strážníka. Postřelmov přispěl na pořízení jeho uniformy, zaškolení a výcvik. Městu pak bude platit podle toho, jak často budou strážníci v obci přítomní. Celkově se náklady odhadují na tři sta až čtyři sta tisíc korun za rok.

O zřízení služebny policie České republiky usilují ve Starém Městě. Jednání jsou zde téměř u konce. Policisté z Hanušovic by měli do města dojíždět jednou týdně na celý den pravděpodobně od začátku července. Služebna se bude nacházet v prostorách radnice.

Samospráva chce tímto krokem zlepšit bezpečnost ve městě. „Beru to jako preventivní opatření i jako pomoc občanům. Na policii se hodně obracejí se svými požadavky, budou mít možnost vyřídit si je přímo zde," řekla starostka Starého Města Vlasta Pichová.

V Jevíčku mají pořádkovou službu rok. Osvědčila se, říkají

Od června má na pořádek v Javorníku dohlížet soukromá bezpečností agentura. Roční zkušenosti s touto službou mají ve stejně velkém Jevíčku na Svitavsku. „Její působení kvitujeme velmi dobře," řekl starosta Jevíčka Roman Müller.

Roman Müller.Jakou činnost ve vašem městě pořádková služba zabezpečuje?
Řeší různé věci od špatného parkování až po porušování vyhlášek. Nemají pravomoci jako městská nebo státní policie. Zmonitorovali, kde v našem městě scházejí bezdomovci, mladí lidé či kde se objevují stříkačky. Zajíždí i do chatových oblastí a obcí, které patří k Jevíčku. U chatařů nechávají zprávu, že se oblast monitoruje. Využíváme je i jako pořádkovou službu při společenských akcích.

Spolupracuje pořádková služba s policií?
Spolupracuje. Když je třeba něco dohledat nebo došetřit, pověří se chlapi a ti to zjišťují. Pořádková služba dává také podněty přestupkové komisi nebo přímo policii.

Jaké máte s činností pořádkové služby zkušenosti?
Kvitujeme to velice dobře. Jsou to cizí chlapi, pohybují se po městě, mají uniformy. Měli jsme partičky mladých, které se scházely na náměstí, ničily nám majetek. To zmizelo. Zatím máme dobrou zkušenost. Stojí to sice nějaké peníze, ale propojili jsme tuto službu s vedlejším městem, Velkými Opatovicemi, takže hlídka přejíždí mezi Opatovicemi a Jevíčkem.

Chcete si bezpečnostní agenturu najímat i dál?
Zatím ano, osvědčilo se to. Finance na to vynaložíme. Před třemi lety jsme zvažovali, jestli zřídit městskou policii. Nebo bychom mohli uzavřít veřejnosprávní smlouvu s někým, kdo městskou policii má. Jediná městská policie je ve Velkých Opatovicích, kde u ní slouží jeden člověk. To není řešení.

Bezpečnostní agentura vyjde také levněji  než městská policie…
U bezpečnostní agentury je sazba 45 korun na hodinu plus doprava. Je to dvoučlenná hlídka, která slouží dvanáct hodin denně. Ve čtyřech tříhodinových intervalech se nepravidelně pohybují mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi.

Kde se nachází nejbližší policejní oddělení?
V Moravské Třebové, což je osmnáct kilometrů. Policistu zde občas vidíte, spíše ale sporadicky. Když se zde udá něco většího, šetří to. V systému prevence tu ale policie moc nepůsobí.