„V roce 2012 radnice na granty a dotace vyčlenila částku tři miliony korun, letos je to milion korun navíc," sdělil tajemník šumperské radnice Petr Holub.

Radnice prostřednictvím tohoto rozdělovacího systému podporuje činnost organizací, které pracují s dětmi a mládeží v oblasti sportu, kultury a volného času a ve zdravotně sociální oblasti. Letos také město zmírňuje sankce při špatném vyúčtování poskytnutých peněz.

„Zvýšení částky je poměrně výrazné, organizace či zájmová sdružení mohou získat maximální částku 60 tisíc korun, v minulých letech to bylo 30 tisíc korun," upřesnil tajemník Petr Holub.

Grantem se rozumí finanční příspěvek z městského rozpočtu, který radnice poskytuje žadateli na pokrytí části neinvestičních výdajů na neziskové projekty. Na peníze tak mohou dosáhnout pořadatelé různých akcí se sportovní či kulturní náplní. Podmínkou ale je, že musí být určena především pro šumperské obyvatele.

Dotace je finanční příspěvek určený na činnost neziskových organizací, především těch, které se věnují dětem, mládeži a sociální oblasti. Jak granty, tak i dotace jsou nenárokové, o jejich přidělení a také výši částky rozhoduje speciální komise. Přesné podmínky i termíny odevzdávání žádostí, které radnice přijímá v elektronické podobě, lze najít na webových stránkách šumperské radnice www.musumperk.cz