V místě se nejdříve musejí provést protipovodňová opatření, jejichž způsob a rozsah pro město nyní zpracovává státní podnik Povodí Moravy.

„Také je nutné do areálu přivést komunikaci a vybudovat most přes potok, to jsou velmi nákladné záležitosti. Tyto výdaje by měl ale později pokrýt výnos z prodeje těchto pozemků," uvedl šumperský místostarosta Tomáš Spurný.

Radnice rovněž zvažovala variantu, že by parcely v nové části plánované průmyslové zóny prodala developerovi, který by se je snažil obsadit. Nakonec ale radní rozhodli, že pozemky pro další rozšíření výroby připraví město samo.

„S ohledem na značný zájem podnikatelských subjektů z regionu jsme se rozhodli preferovat jejich zájmy. Takto připravené území může sloužit k jejich expanzi a rozšíření výroby," dodal Tomáš Spurný.