„Chtěl bych poděkovat za uznání mé práce a zastupitelstvu za udělení této ceny. Městu Mohelnice přeji, aby se se zdárně rozvíjelo k radosti jeho občanů a vyhýbaly se mu všechny katastrofy," řekl Josef Kopřiva.

Od starostky města si převzal ocenění za rozvoj a přínos v oblasti hospodářství, průmyslu, podnikání, vědy a techniky.
V sedmdesátých letech minulého století Josef Kopřiva zastával pozici předsedy Městského národního výboru. Významně se podílel na stavebním rozvoji města. Za jeho funkčního období v Mohelnici vznikala panelová sídliště, silniční obchvat či krytý bazén.

Cenu za přínos v oblasti kultury a umění získal Václav Křupka. V minulosti působil jako šéfredaktor mohelnického zpravodaje, kronikář města či předseda mohelnického klubu přátel výtvarného umění.

„Pro město a kulturu v něm jsem pracoval velice rád. Myslím si, že posláním člověka je služba těm, kteří s ním žijí," řekl Václav Křupka.
V kategorii za statečnost a zásluhy o záchranu životů si cenu převzal mohelnický sbor dobrovolných hasičů.

Další čtyři osobnosti získaly ocenění in memoriam. V kategorii přínos v oblasti sportu to byl někdejší hráč, trenér a funkcionář mohelnického fotbalového klubu Antonín Petruška. V kategorii výchova a školství zastupitelé udělili cenu pedagogu Františku Obrovi.

Za občanskou a vojenskou chrabrost byli vyznamenáni bratři Kurt a Otto Wolfovi. Kurt bojoval proti nacistům v československé zahraniční armádě v Sovětském svazu, Ottovi se podařilo uprchnout z transportu do koncentračního tábora a tři roky se skrýval v lesích na Olomoucku.

Název ocenění vychází z městského znaku, který tvoří šest stříbrných jehlanů v červeném poli. „Šest je rovněž kategorií, ve kterých je cena udělována. Název i počet cen je pro Mohelnici velmi symbolický," poznamenala starostka města Jana Hamplová.