Zastupitelstvo nepřistoupilo na mimosoudní vyrovnání ve výši půl milionu korun, které navrhovali Vavříkovi, ani na soudní smír na stejnou částku, což navrhovala rada města. Pro první řešení se zvedly jen tři ruce, pro druhé pět rukou z potřebných jedenácti. U Okresního soudu v Šumperku leží už dva roky žaloba na město o částku 1,4 milionu korun. To je podle Ivana a Lenky Vavříkových škoda, která na domě číslo 1 v Postřelmovské ulici vznikla v době sedmiletého restitučního sporu, kdy město dům zanedbávalo. Vavříkovi na to mají znalecké posudky, které ovšem město a jeho právníci zpochybňují. Dům byl v roce 2004, kdy ho rodina převzala, v havarijním stavu. Dnes už je z velké části opraven.

„Chci v nebližší době do domu opět investovat a na to potřebuji finance. Proto dávám přednost mimosoudnímu vyrovnání jako nejrychlejšímu a nejlevnějšímu řešení. I jednání o soudním smíru by bylo zdlouhavé a drahé,“ řekl Ivan Vavřík.


Upozornil na to, že pokračující soudní spor bude nákladný pro obě strany a město může v případě prohry zaplatit mnohem víc, protože žalovaná částka denně narůstá o úroky. Už dnes se blíží ke dvěma milionům. Navíc je třeba platit náklady soudního řízení Rozhodným odpůrcem vyrovnání byl v zastupitelstvu zejména Vladimír Caska (Volba pro město). Pokračoval tak v linii, kterou zastával v minulých letech bývalý starosta Petr Fabián. Mimosoudní vyrovnání naopak prosazoval Pavel Zubík (nez.). Jana Sutorá z právního oddělení radnice přesvědčila zastupitele, že by měli pokračovat ve sporu, protože případná výše škody by se měla znalecky prokázat.

„Cesty finančních kontrol jsou nevyzpytatelné a městu by mohlo hrozit trestní stíhání za to, že neopodstatněně investovalo do cizího majetku,“ řekla Sutorá.