Technické služby žalovaly dva bývalé členy představenstva v souvislosti s vybudováním provozu wellness v budově jesenického koupaliště. Podle nového vedení firmy byla investice nehospodárná a nedůvodná. Současní představitelé firmy argumentovali, že wellness je prodělečné a není schopno pokrýt náklady na svůj provoz, natož na splacení vstupní investice.

Práce na koupališti, jejichž součástí bylo vybudování wellness, vyšly na 28,4 milionů korun.

„Závěr znaleckého posudku z června 2020 byl takový, že touto investicí nedošlo ke zvýšení obvyklé hodnoty majetku. Jinými slovy, téměř tři desítky milionů korun byly vynaloženy bez většího užitku pro společnost,“ uvedly Technické služby Jeseník již dříve ve svém prohlášení. Podle následného znaleckého posudku se majetek technických služeb investicí zhodnotil jen o 1,7 milionu korun. O zbývající částku firma bývalé členy představenstva žalovala.

Jarní opalovačka na Poděbradech. Ilustrační foto
Chystejte plavky. Po chladu přijdou "tropy", teploty vystřelí přes dvacítku

Podle bývalých členů představenstva byla rekonstrukce zázemí pro venkovní bazén nutná a cílem souvisejícího vybudování wellness zóny bylo zatraktivnění města. Zároveň upozornili, že investici schválila rada města. Ziskovost wellness podle nich závisí na tom, jak je provozováno.

Nejednalo se o postup v rozporu

Podle soudu měli bývalí členové představenstva v době rozhodování o investici do wellness všechny potřebné údaje, které byly v odpovídající podobě předány i radě města. Ta ohledně investice do wellness udělovala pokyn. „Nejednalo se o postup v rozporu s péčí řádného hospodáře, a proto byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta,“ stojí v rozsudku.

Zadostiučinění i pokora

„Rozhodnutí soudu jsem přijal s osobním zadostiučiněním a rovněž s velkou mírou pokory, a to přestože jde zatím o rozhodnutí prvoinstanční. Rozhodnutí pro mě osobně utvrzuje moji důvěru v českou justici,“ uvedl bývalý člen představenstva Technických služeb Jeseník Roman Kalous, který byl jedním z žalovaných.

Dodal, že v dané věci bývalí členové představenstva o provedení investice nerozhodovali, rozhodnutí přijala rada města jako valná hromada technických služeb. „Členové představenstva technických služeb pouze zabezpečovali následnou realizaci vůle jediného akcionáře, tedy města Jeseník,“ dodal.

Hrad Bouzov. Ilustrační foto
Bouzov otevřel hradní příkop, vydali se jím první turisté

Byla žaloba na vodě?

Rozsudek vnímá jako velkou satisfakci a projev spravedlnosti i druhá z žalovaných, Dagmar Ponechalová. „Žaloba byla postavena na vodě a je vidět, že žalobci jistým věcem nerozumí, zvláště ne těm techničtějším,“ řekla.

Zda se městská firma proti rozhodnutí soudu odvolá či nikoli, zatím její představenstvo nerozhodlo. „Věc konzultujeme s právním zástupcem, zvažují se obě možnosti. Čekáme na podklady, na jejichž základě budeme rozhodovat,“ řekl nynější předseda představenstva Technických služeb Jeseník Roman Štencl. Celkové náklady související se soudním řízením doposud technické služby vyšly na zhruba tři miliony korun.

Wellness se nachází v přízemí pravého křídla budovy letního koupaliště v Jeseníku. Tvoří jej finská, parní a bylinková sauna, vířivka, dvě odpočívárny, bazének, vědro a sprchy pro ochlazení a kompletní zázemí. Součástí bezmála třicetimilionové investice bylo i vybudování nového vstupu do koupaliště, toalet a sprch pro venkovní bazén a rekonstrukce kotelny.