„V úterý přišlo rozhodnutí z živnostenského úřadu o odebrání koncese pro pohřebnictví. Proti němu jsme se odvolali," sdělil předseda představenstva Technických služeb Jeseník (TSJ) a zároveň koaliční zastupitel města Radim Kalous.

Podle místostarostky Jeseníku a zároveň členky představenstva TSJ požadoval živnostenský úřad po technických službách řadu materiálů, došlo i na výpovědi svědků a zaměstnanců.

„Dopodrobna popsal případy, na základě kterých koncesi odebral. Pochybení tam zjevně byla, a to dost závažná. Jednalo se o nedodržování zákona o pohřebnictví, neetické zacházení se zemřelými," shrnula Zdeňka Blišťanová.

Podle předsedy Asociace pohřebních služeb v ČR Jaroslava Mangla v Česku ještě nebyla koncese žádné pohřební službě odebrána.

„Upřímně, nevěřím, že koncesi odeberou. A jestli se tak stane, bude to vůbec poprvé. Bylo by to na vleklý soudní spor úřadu s onou pohřební službou," řekl.

Dokud úřady nerozhodnou o odvolání, pohřební služba koncesi stále drží. Pokud by o ni přišla, znamenalo by to její faktickou likvidaci.

Management městské firmy zahájil kroky k založení dceřiné společnosti s ručením omezením, která má jako předmět podnikání provoz pohřební služby. Takový postup vzbudil u některých zastupitelů nevoli.

„Takové eseróčko nebude náhodou chvíli prosperovat, a tak se prodá, protože představenstvo technických služeb usoudí, že je to hospodárné. A nestačíme se nadát a technické služby budou zprivatizovány," obává se zastupitelka Marie Fomiczewová.

Podle místostarostky Blišťanové nejsou takové obavy na místě.

„Několikrát jsme deklarovali, že chceme pohřebnictví při Technických službách zachovat. Hledáme varianty, jak jej provozovat, a toto je jedna z nich," řekla.

Převoz nezmražených těl

Kauzu městské pohřební služby odstartovalo letos na jaře oznámení konkurenční společnosti.

„Těla zemřelých z Technických služeb byla do našeho krematoria převážena zcela bezdůvodně hromadně i několik týdnů po úmrtí v nezmraženém stavu," uvedl majitel Moravské pohřební služby Pavel Bedáň.

Podle zákona mohou být v chladicím zařízení lidské ostatky umístěny týden, poté se musí zmrazit.

„Ano tato věc byla jasným porušením zákona, ale z našeho pohledu to není na odebrání koncese. Zákon je v tomto ohledu možná až zbytečně přísný," poznamenal Jaroslav Mangl.

V celé kauze se postavil spíše za původního vedoucího městské pohřební služby, který dostal výpověď. Vyzval nicméně k obezřetnosti.

„Když nemáme na stole vyšetřovací spis, nejsme schopni říct, co se tam stalo," uzavřel.