Pracovníci Správy železniční dopravní cesty pracují na odstranění závady. Podle webu Českých drah je předpoklad opětovného obnovení provozu kolem třinácté hodiny.