Stezka měří přes dva kilometry a vede podél silnice druhé třídy. Po ní jezdí velké množství nákladních i osobních aut. Mnohá navíc velmi rychle, dlouhý rovný úsek svádí k překračování rychlostních limitů. V posledních deseti letech na tomto úseku policisté evidují bezmála čtyřicítku nehod.

Stezku budovaly obě samosprávy, každá vlastní úsek. Její součástí jsou odpočívadla, zeleň, v zastavěném úseku i veřejné osvětlení. Zajímavostí je solární lampa s baterií, která u Leštiny nasvětluje nájezd na stezku přes silnici směrem na Rájec. Mezi Zábřehem a Leštinou zase trasa tvoří smyčku v místě budoucího kruhového objezdu.

„Žádné nové dílo, obzvlášť cyklostezky, nevznikají snadno vzhledem k tomu, že pozemky, na nichž jsou budovány, vlastní soukromé osoby nebo stát. V našem případě se jednalo o velmi složitou záležitost. Úsek dlouhý 1,3 kilometru procházel celkem pětačtyřiceti pozemky a bylo nutné podepsat kupní smlouvu s více než stovkou vlastníků,“ shrnul starosta Leštiny Pavel Hojgr.

Zábřeh cyklostezky staví kvůli bezpečnosti kolařů, ale také kvůli udržitelné dorpavě.

„Vnímáme důsledky globálního oteplování, jakékoli nahrazení auta ekologickou dopravou je ku prospěchu,“ dodal starosta Zábřehu František John.

Vybudování komunikace vyšlo na bezmála jedenáct milionů korun, každou ze samospráv téměř přesně na polovinu této sumy.

Zábřežskou část pokryly z devadesáti procent dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje. Příspěvek z obou zdrojů obdrží rovněž Leština.

Město Zábřeh chystá budování dalších cyklostezek. Měly by jej propojit s Postřelmovem, Rovenskem nebo Lupěným.