Vše musí být hotovo do 23. listopadu, jinak by hrozilo vrácení dotace ve výši přibližně 1,2 miliardy korun od Evropské unie. Podle zástupců společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ), která je investorem stavby, i jednotlivých zhotovitelů se vše stihne v termínu.

Bagry střídají v ulicích asfaltéři a dlaždiči

V Šumperku je rekonstrukce kanalizačních sítí téměř hotová, v okresním městě se ovšem pracovalo jen na asi třech kilometrech potrubí. „Čekají nás ještě nějaké dodělávky, ale už jsou to jen drobnosti. Nyní se ještě pracuje v Temenické ulici. Povolení na uzavírku máme od odboru dopravy do konce srpna," sdělil František Rauscher ze zhotovitelské firmy Imos. V Šumperku se nově na splaškovou kanalizaci napojuje zhruba stovka domácností. Takřka vše je už hotové i v Hanušovicích.

Naopak v Zábřehu, na nějž také připadá největší objem prací, jsou nyní hotové jen asi tři čtvrtiny z celkového objemu díla. Dělníci zde už položili kolem dvaceti kilometrů potrubí, šest kilometrů jim ještě zbývá položit.

„Nyní se postupně přesouvají kapacity, tedy technika a pracovníci, ze Šumperku a Hanušovic do Zábřehu, aby se vše stihlo včas dokončit. Správce stavby na valné hromadě uvedl, že termín dokončení bude splněn," řekl manažer projektu Jiří Vykydal z Vodohospodářských zařízení Šumperk.

Největší problémy, na které během výstavby firmy narážejí, jsou jiné umístění inženýrských sítí, než je uvedeno v mapách. Podařilo se vyřešit komplikace s přeložkou vedení vysokého napětí u čistírny odpadních vod v Mohelnici. Naopak v lokalitě Rudolfov v Zábřehu někteří obyvatelé nesouhlasili s vedením kanalizace přes jejich pozemky. K dohodě nakonec nedošlo, takže tato část z projektu vypadla.

Stavební práce notně poznamenaly život lidí v místech, kde se kope. Například v Zábřehu se nyní pracuje ve více než třiceti lokalitách. „U nás kopali před několika týdny. Bylo to hrozné, všude byl prach a taky hluk. Okna jsem za tu dobu umývala snad pětkrát," postěžovala si Alena Weinlichová, která bydlí v centru Zábřehu.

„Rekonstrukce kanalizace je velkým zásahem do každodenního života města. Současně je ale nutnou podmínkou pro jeho další rozvoj a bez evropských dotací by taková investice možná nebyla. Vzhledem k termínu dokončení je nutné pracovat ve více ulicích současně," řekl starosta Zábřehu František John.

Postupně se už také začíná s obnovou povrchů ulic poničených výkopovými pracemi. Celkem půjde o desítky kilometrů silnic a chodníků.

Projekt Zlepšení kvality vod Horního Pomoraví II zahrnuje pět měst regionu – Šumperk, Zábřeh, Mohelnici, Loštice a Hanušovice. Náklady přesáhnou jednu a půl miliardy korun. Většinu peněz pokryje dotace z Evropské unie ve výši 1,2 miliardy. Další peníze přidá VHZ a desítkami milionů se podílejí i jednotlivá města.

Stavba začala loni v červnu a práce musejí být hotové do 23. listopadu letošního roku. Celkem dělníci položí asi šedesát kilometrů nového potrubí a zrekonstruují přibližně dvacet kilometrů stávající kanalizační sítě. Pro srovnání to je vzdálenost zhruba jako ze Zábřehu do Jeseníku. Projekt zahrnuje i modernizaci čistírny odpadních vod v Mohelnici.

Díky projektu získá přístup ke kanalizaci přibližně 3700 lidí, což umožní i další rozvoj měst. Investorem je společnost VHZ Šumperk. Jejími akcionáři jsou města a obce z regionu, které do ní vložily jako majetek potrubí a čistírny odpadních vod. Podle výše vloženého majetku se odvíjí podíl jednotlivých obcí ve společnosti.