Zábřežští zastupitelé ve středu 15. ledna udělali důležitý krok k rozjetí akce, když schválili smlouvu mezi městem a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ), která bude investorem projektu za více než jednu a půl miliardy korun.

Předcházela tomu bouřlivá jednání, kdy se některým městům a obcím, které jsou akcionáři VHZ, nelíbilo, že Zábřeh má podle nich ve smlouvě výhodnější podmínky než jiná města.

Zábřeh například požadoval, aby společnost VHZ zaplatila vybudování přípojek v případě, že se změní trasa kanalizace. „Šlo nám o to zastat se občanů a předejít případným problémům, kdy by se lidé nechtěli na kanalizaci připojit a soudili by se kvůli tomu se společností VHZ. Přímo města se totiž tato otázka netýká," řekl starosta Zábřeha František John.

V polovině prosince proto obě strany kvůli přípojkám jednaly na ministerstvu zemědělství. To jako arbitr dalo za pravdu městu. „Představenstvo VHZ smlouvu v pátek 10. ledna schválilo," doplnil starosta John.

Vodohospodářská společnost nyní odešle všechny podklady na ministerstvo, které následně vydá rozhodnutí o přidělení dotace. Pak se už bude moci začít kopat.

Už teď je jasné, která lokalita přijde v Zábřehu na řadu jako první. Budou to ulice Na Křtaltě, U Dráhy a 28. října. „Kopat se začne v parku a pak dále po ulici 28. října ke hrázi a k čerpací stanici. Do poloviny roku bude hotová projektová dokumentace i na ostatní stavby," sdělil šéf společnosti VHZ Libor Dostál.

Na Zábřeh připadá největší objem prací ze všech pěti měst - stavebně je to přibližně třetina. Ve finančním vyjádření to představuje 850 milionů korun s daní z přidané hodnoty.

Za to se v Zábřehu vybuduje kanalizace ve čtvrtích Skalička, Ráječek, Rudolfov a Svobodov. V dalších lokalitách dělníci kanalizaci rozšíří, což umožní napojení nových domů v lokalitách, kde se má stavět.

Práce se dotknou prakticky celého města. Celkem dělníci postaví sedmnáct kilometrů nové kanalizace, rekonstrukcí projde dalších deset kilometrů stávajícího potrubí. To umožní nově napojit na kanalizaci 640 domácností.

Zároveň přestanou téct splašky dvěma zatrubněnými potoky v Ráječku a v Krumpachu. „Stavebně bude největším oříškem právě Krumpašský potok, který vede pod celou čtvrtí a tvoří osu města. Nyní do něj teče dešťová i splašková voda, která se odvádí na čističku a platí se z ní stočné. To je neudržitelné," vysvětlil František John. Při rekonstrukci se proto oddělí od sebe povrchové a splaškové vody.

Akce bude náročná pro stavební firmy, občany města i řidiče, na něž bude čekat řada omezení. Vše navíc bude muset proběhnout velmi rychle. Kvůli podmínkám dotace musejí firmy zvládnout obří akci za rok a půl.

Stavební práce mají skončit na podzim příštího roku, do konce roku 2015 pak musí být vyřízená kolaudace i vyúčtování. „Konečným termínem pro realizaci je konec října 2015. Stavební firmy se pod hrozbou vysokého penále zavázaly, že termín stihnou," řekl Vojtěch Doležal z firmy Sewaco, která zajišťuje administraci celého projektu.

Ministerstvo životního prostředí vše bedlivě sleduje. „Administrace projektu i komunikace s Evropskou komisí ohledně dotace byla náročná. Harmonogram prací je napjatý, ale věříme, že se to dá zvládnout. Pro města bude tato investice přínosem," sdělil ředitel odboru řízení projektů ministerstva životního prostředí Jaroslav Michna.

Zastaralá kanalizace město omezovala v jeho rozvoji. Neopravovaly se některé komunikace nebo chodníky, protože se vědělo, že se zde bude kopat. Město se nemohlo pustit ani do rekonstrukce horního a dolního náměstí nebo do budování bezbariérových přechodů.

„Město by tuto akci z vlastních prostředků nikdy nezvládlo, vždyť dotace z evropských a národních zdrojů pro zábřežskou část bude přes 520 milionů korun. Investice do kanalizace bývá nevděčná, protože ji doprovází řada omezení a nakonec ani nebude vidět. Pro další rozvoj města je ale nezbytná," řekl starosta města.

Problém s nedostatečnou kapacitou kanalizace brzdil také výstavbu nových nemovitostí. Po skončení celého projektu bude navíc možné napojit na zábřežskou čističku odpadních vod sousední obce Rovensko a Rájec, čímž se zvýší její efektivita.

Jak šel čas* Duben 2006 zábřežští zastupitelé schvalují, že se rekonstrukce kanalizace ve městě stane součástí projektu Zlepšení vod horního Pomoraví spolu s dalšími čtyřmi městy
* Červen 2008 podání žádosti o dotaci společností VHZ Šumperk jako investorem projektu
* Prosinec 2008 schválení žádosti o dotaci
* Únor 2009 vypsání soutěže na zhotovitele
* Červen 2009 podpis smlouvy s vítěznými firmami
* Leden - říjen 2011 tři přerušovací dopisy od Evropské komise s řadou dotazů a žádostí o vysvětlení, zejména kvůli zadání veřejné soutěže, smlouvám se zhotoviteli a ceně
* Březen 2013 Evropská komise vydává rozhodnutí, kterým projekt schvaluje a přiznává na něj 57 milionů eur
* Rok 2013 jednání s ministerstvy životního prostředí, financí, Státním fondem životního prostředí a Evropskou komisí kvůli odstranění nejasností v projektu