Jesenicko patří kvůli velké nezaměstnanosti, nízkým platům, odlehlosti, špatnému dopravnímu spojení a nezájmu investorů k hospodářsky postiženým regionům. Na finanční pomoc z programu určenému právě pro takto postižené oblasti se ale obce spoléhat nemohou.

„Máme vládou schválený program, ale problémem je, že se pro něj nepodařilo získat dvě stě milionů korun. Máme v něm jen našich padesát milionů korun,“ nepotěšil starosty ministr Vondruška. „I z těchto peněz je ale možné zafinancovat například pět dobrých projektů. Některé peníze by mohly přijít do jesenických obcí na zřízení nových míst,“ reagoval ministr na informaci, že po zániku jesenického oděvního podniku skončí na ulici téměř tři sta lidí.

Kromě nedostatku peněz v dotačním titulu pro postižené regiony trápí starosty i pravidla při přidělování dotací na neinvestiční projekty. Pokud chce obec připravit kulturní nebo sportovní slavnost a získá na ni finanční podporu, musí akci nejdříve uspořádat, zaplatit, a čekat na proplacení dotace.

„A to není dříve, než rok po dokončení a nebo ještě později. Hlavně malé obce si rozmýšlí, zda vůbec mají podat žádost, protože na to prostě nemají,“ uvedl starosta Jeseníku a předseda Euroregionu Praděd Petr Procházka (ODS).

Jeho slova doplnil starosta Bílé Vody Miroslav Kocián. „U kulturních akcí je jednou z podmínek pro přidělení dotace inovace. Pokud bychom to měli dodržet, musíme projekt pokaždé nazvat jinak, přestože jde o stále stejnou věc. To je nedůstojné,“ řekl Kocián.

„Regule se dají změnit. Jen je o to třeba požádat. Toto jsou věci, které se dají rychle upravit,“ reagoval ministr.

Starostové se ptali i na možnosti čerpání podpor na odstranění následků loňských povodní.

„Konečným termínem pro podávání žádostí je poslední říjen, takže prozatím máte čas. Financí je dostatek, k dispozici máme miliardu a čtvrt,“ informoval ministr.