Pomoc směřuje z Arcidiecézní charity Olomouc a intenzivně také z farnosti Zábřeh už několik let. Humanitární mise farnosti byla v přímořské oblasti Baie de Henne, kde působí misionář Roman Musil, už dvakrát, zábřežský děkan František Eliáš tam vedl výstavbu mola, které přineslo vesnici zdroj pitné vody, filmař Martin Strouhal natočil na ostrově dokumentární film.

Nejnověji na Haiti zamířil v neděli 10. února chirurg Josef Marada z Jestřebí, který má ordinaci v Zábřehu. Je členem týmu českých a slovenských zdravotníků, kteří budou působit v oblasti Mole Saint Nicolas a Baie de Henne. Mise je výsledkem spolupráce Univerzity svaté Alžbety Bratislava a Arcidiecézní charity Olomouc. Dalšími členkami týmu jsou bratislavská lékařka Katarína Holečková a zdravotní sestra Jana Smyčková z Holubice u Troubelic. Obě už na ostrově působily v oblasti Mole Saint Nicolas.

„V budově, postavené před časem Japonci, jsme vybudovali zdravotní středisko s laboratoří a vakcinačním programem. Když jsme začínali, do střediska chodily měsíčně asi čtyři stovky pacientů, po našem příchodu se jejich počet zvýšil až na dvanáct set za měsíc,“ řekla Holečková. Teď se tým chystá otevřít malé zdravotní středisko v Baie de Henne, kde budou lékaři ordinovat pravidelně.

Josef Marada jede na Haiti poprvé. „Vždy jsem toužil jet na misi, teď se mi to konečně splní,“ řekl těsně před odjezdem chirurg-urolog, otec osmi dětí. „Oslovil jsem výrobce chirurgických nástrojů a materiálu, abych si s sebou mohl vézt vybavení,“ dodal Marada.

Podle slov doktorky Holečkové musí lékař na Haiti umět všechno - od práce chirurga přes porodníka až po sociálního pracovníka. „Poprvé jsme na Haiti přivezli tašky léků, další jsme dostali z Olomouce a ze Zábřehu. Dnes už máme kontakty na lékárny, které nám posílají, co potřebujeme,“ řekla lékařka.

Arcidiecézní charita Olomouc připravuje pro Haiti další projekt. S pomocí sponzorů chce koupit motorový člun. Na Haiti totiž téměř neexistují silnice a v období dešťů je terén těžko průchodný. V té době bude člun sloužit jako sanitka, taxi i zásobování po moři.