Vernisáž této zajímavé výstavy doplněné přednáškou se konala minulý pátek v Galerii mladých šumperského muzea.

Kamil Novák se narodil v Šumperku v roce 1970. Původně se chtěl se svým studijním zaměřením uplatnit v zemědělství. Po maturitě na šumperské zemědělské škole začal studovat Vysokou školu zemědělskou v Praze. Krátce po sametové revoluci se ale jeho cesta začala ubírat zcela jiným směrem.

Po přijetí křestu Kamil Novák zamířil do Teologického konviktu v Litoměřicích. Své poslání pak našel v práci misionáře, jehož úkolem je hlásání evangelia.

„Léta po sametové revoluci byla ve znamení hledání duchovního naplnění. Podobně jako já smýšlela řada mladých lidí. Nyní je situace jiná, doba je velmi hektická a pro mnoho lidí je důležitější uspokojení materiálních potřeb. Je ale potěšitelné, že mladí lidé mají ryzí touhu po otevřenosti a řešení tady je,“ řekl Kamil Novák, jehož působištěm se na čas stalo Demokratické Kongo.

Právě Kinshasa je městem mnoha protikladů. Pro stovky dětí je domovem ulice, kde přežívají ze dne na den. K živoření na ulici děti zpravidla odsoudila rodina. Důvodem je často velmi špatná materiální úroveň rodičů, kteří tak své potomky nutí shánět obživu vlastními silami. Jindy je to také obvinění dítěte z čarodějnictví, kdy jej rodiče zavrhnou a vyženou z domu.

„Katolická komunita otevřela v hlavním městě Kinshase dům, který je pro děti z ulice místem pokoje. Na ulici totiž často nemají jinou možnost než krást. Problémem jsou také drogy. Většina dětí navíc žije ve strachu z násilí starších,“ vysvětlil Novák.

Cílem misionářů v domě Ndako ya biso je pak najít původní rodiny malých bezdomovců, rodičům pak pomoci znovu nalezené děti znovu přijmout.
„Tato práce má pro mě hluboký smysl, věřím, že se do Afriky vrátím,“ dodal misionář, který nyní působí v misijním centru pražského arcibiskupství.

Výstavu fotografií Kamila Nováka je možné zhlédnout v Galerii mladých Vlastivědného muzea v Šumperku až do konce března.