Tankodrom nyní připomíná silnice 1/44 z Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo. Před dvěma lety byla dokončena nákladná rekonstrukce zmíněné silnice, ale pouze z jesenické strany. Na opravu úseku silnice z Kout na Sedlo peníze zatím nejsou.

„Na rekonstrukci v tak velkém rozsahu, jako byla provedena na silnici 1/44 v okrese Jeseník, nám peníze letos přiděleny nebyly, takže se patrně bude jednat jen o drobnější opravy. Příští rok pak bude záležet na ministerstvu dopravy, zda peníze uvolní, letos nám byl rozpočet značně krácen,“ sdělila Martina Vápeníková z Ředitelství silnic a dálnic Praha.

Oprava a rozšíření devítikilometrového úseku vozovky z Červenohorského sedla do Bělé pod Pradědem si vyžádala náklady 656 milionů korun, stavba byla dokončena v říjnu 2008.

Šumperská pobočka Správy silnic Olomouckého kraje, která kromě údržby vozovek zajišťuje i opravy silnic druhých a třetích tříd na Šumpersku i Jesenicku, má pro letošní rok přidělený rozpočet kolem 130 milionů korun. Z této částky velký díl připadá na zimní údržbu, která byla poměrně nákladná a pohltila desítky milionů korun. Teprve z toho, co zbude, se budou financovat opravy silnic.

„Jedná se nejen o opravy komunikací, ale také mostů i údržbu zeleně. Počítat také musíme s dalšími náklady na zimní údržbu, která začne na podzim,“ řekl ředitel šumperské správy silnic Roman Bednář.

Silničáři nyní zahájili úklid, cesty zbavují štěrku a písku, samotné opravy začnou v květnu.

„Na silnicích se podepsalo především střídání teplot, nejhorší místa jsme provizorně opravily, pro další opravy potřebujeme vyšší teploty,“ konstatoval dispečer vikýřovického cestmistrovství Pavel Švestka.

V nejhorším stavu jsou podle dispečera frekventované silnice I. tříd z Koutů na Červenohorské sedlo, úsek mezi Petrovem a Sobotínem, z méně důležitých komunikací je to například vozovka mezi Hrabišínem a Dlouhomilovem.