Hotovi měli být už koncem loňského roku, jenže ani nyní nejsou práce zdaleka u konce.

„Nějakou dobu se tu nic nedělo, teď tady jezdí, ale práce postupují pomalu. Za nákladními auty se práší, vedle obchodu si udělali skládku kamení. Však se podívejte, jak to tam vypadá,“ řekla jedna z místních obyvatelek.

Průtok v části koryta navíc omezují vybagrované kameny. Místní tak mají strach, aby se v případě vzedmutí hladiny voda nevylila mezi domy.

Povodí Odry původně chtělo zkapacitnit koryto řeky v délce zhruba čtyř kilometrů. Akce za 53 milionů korun bez DPH měla být hotova loni v prosinci.

„Z důvodu neočekávaných skutečností byl v průběhu roku 2017 ukončen smluvní vztah s vybraným zhotovitelem, stavba byla přerušena a dílo bylo rozděleno na dílčí etapy,“ sdělila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Část prací dělníci dokončí během první poloviny příštího roku. „Jakým způsobem a zda budou stavební práce pokračovat i na dalších úsecích, nejsme v tuto chvíli zejména z důvodu financování celé stavby schopni sdělit,“ dodala Šárka Vlčková.