Část lidí, kteří v jejím okolí bydlí, s tím nesouhlasí. Zástupci radnice jim v pondělí 21. ledna záměr vysvětlovali.

Lokalita Karlov se nachází mezi ulicemi Žerotínova a Blanická. V současnosti se zde nachází pole, sportoviště či zahrádky, sídlí zde i několik firem. Obyvatelé přilehlé České čtvrti sem často chodí venčit psy nebo na procházky k řece Desné.

Město Šumperk vypracovalo studii, která je podkladem pro změnu územního plánu. Na části území by podle ní mohly vyrůst bytové domy, na další studie počítá s lehkou průmyslovou výrobou. Vznikla by také nová silnice, která by napojila podniky v Blanické ulici na ulici Žerotínovu.

Řada lidí z České čtvrti však chce současný stav zachovat.

„Nemáme zájem o rozvoj dalších podnikatelských aktivit a změny typu výstavby domů venkovského typu na výstavbu domů obytných. Požadujeme pro danou lokalitu klidné a kvalitní bydlení rodinného charakteru, na které navazuje oddychové území – zeleň, zahrádkářská kolonie či rekreační oblast, sportovní areál,“ stojí v petici, kterou podepsalo okolo 260 lidí.

Lehký průmysl

Obyvatelé České čtvrti se obávají snížení kvality bydlení, kterou by jim podle jejich soudu případné podnikatelské aktivity přinesly. Upozorňují také na zábor orné půdy a požadují, aby se zamýšlená silnice nestala obchvatem.

Starosta Šumperku upozornil, že ulice Javoříčko a Blanická nyní zatěžuje nákladní doprava z podniků, které na jejich konci sídlí.

„Do obytné čtvrti nákladní doprava nepatří. Naše představa byla vybudovat komunikaci, abychom nákladní dopravu z těchto výroben stáhli na Žerotínovu ulici,“ řekl.

Změna využití části území pro výrobní účely souvisí s požadavky podnikatelů.

„Tuto myšlenku podpořila i okresní hospodářská komora. Poslala nám doporučující dopis s tím, že řada podnikatelů už Šumperk opustila, protože tu nejsou menší prostory pro drobné podnikatele. Město sice buduje průmyslovou zónu, ale ta je určena pro velké podniky,“ řekla místostarostka Šumperku Irena Jonová.

V lokalitě Karlov by mohly sídlit průmyslové podniky s lehkou výrobou, která nebude zatěžovat životní prostředí.

Práce na změně územního plánu běží od roku 2017. V letošním roce by měla být změna ukončena a schválena. Zastupitelé by o ní měli rozhodnout v červnu.