„Počasí zatím přeje. Co se týče přírodovědných předmětů i seminářů nebo tělocviku, ty se učí venku víceméně automaticky. Pro výuku všeobecných předmětů jsme udělali venkovní učebnu. Děti tak mohou venku absolvovat třeba i hodiny matematiky,“ řekl ředitel školy Dominik Liberda.

Děti v Jeseníku docházejí na druhý stupeň na pracoviště v Nábřežní ulici. V improvizované venkovní učebně, na hřišti, ale i v přírodě stráví zhruba třetinu vyučovacích hodin. Pod širým nebem lze alespoň příležitostně učit téměř jakýkoli předmět.

„Týká se to hlavně výchov, zeměpisu, přírodopisu a zeměpisných a přírodopisných seminářů. Třeba chemie se dlouhodobě venku učí obtížně, v tomto předmětu je třeba zázemí. Nicméně dokážu si představit, že jednu hodinu ze tří venku odučit dá,“ poznamenává ředitel Liberda.

Rodiče to berou s povděkem

Rodiče venkovní výuku berou s povděkem. „Z omezení nejsou nadšeni, někteří zvažují, jestli děti do školy posílat. Naše rozhodnutí vyvolalo velmi pozitivní reakce,“ řekl Dominik Liberda.

„Je super, že se škola snaží, aby se netrápily děti ani učitelé. Není sranda to v té roušce umluvit,“ uvedla na sociálních sítích Karin Jandová.

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví musí mít žáci ve vnitřních prostorách škol roušku od pátku 18. září. Přísná restrikce se netýká dětí v mateřských a prvních stupňů základních škol. Jeseničtí školáci se budou chodit učit ven, dokud to počasí dovolí.