Rozhovor byl vyvrcholením projektu Origami pro štěstí, který zorganizovala šumperská knihovna. Inspirací jí byla právě nová kniha Markéty Pilátové, ve které jednu z hlavních rolí sehrálo právě origami. Do projektu se zapojily stovky čtenářů – od předškoláků až po seniory.

„Kde jste se vy naučila skládat origami?" ptali se spisovatelky děti.

„Stalo se tak díky mé lakotě," odpověděla s úsměvem Markéta Pilátová. Vysvětlila, že na ulici v Brazílii starší Japonky prodávají origami.

„Moc se mi skládanky z papíru líbily, ale byly drahé. Nechtělo se mi za ně utrácet peníze, a tak jsem se je sama naučila vyrábět," prozradila spisovatelka.

U rozhovoru nechyběl ani ilustrátor knihy Kiko a tulipán Daniel Michalík.

„Než jsem se pustil do ilustrací, knihu jsem si desetkrát přečetl a vyznačil si pasáže, které mě zaujaly, a ty jsem pak zpracovával," vysvětlil, co jej při tvorbě ilustrací inspirovalo. Prozradil, že práce na knize mu zabrala přibližně dva měsíce, a to kvůli tomu, že si zvolil poměrně náročnou metodu digitální ilustrace.

A co popřáli kmotři nové knize, která se brzy objeví na pultech knihkupectví?

„Přála bych si, aby se kniha dostala k co nejvíce dětem a ty se díky ní třeba i při skládání origami naučili trpělivosti. To je podle mne vlastnost, která nejen dětem hodně schází," uvedla autorka příběhu. Knihovnice Jitka Sopperová dala knize do vínku to, aby byla brzy omakaná a poničená: „To by totiž znamenalo, že si ji přečetlo hodně dětí."

Markéta Pilátová prozradila, že příběhy Kiko zřejmě neskončí, protože už se jí v hlavě tvoří další námět. Ten ale zatím musí počkat, protože do dvou měsíců musí odevzdat knihu o Janu Antonínu Baťovi.

Na závěr setkání se děti s Markétou Pilátovou společně vyfotografovaly, ukázaly jí origami, které vyrobily, a zamávaly.