Ty si sami vypracovali a obhájili před expertní komisí. Ve spolupráci s konzultanty vzniklo sedm záměrů. Jejich autoři pak sestavili týmy badatelů ze svých vrstevníků.

Letos mladí lidé zkoumají složení rostlin a druhy bezobratlých žijících v přítocích Bělé, historii Bílé Vody mezi lety 1938 a 1945 či vývoj kvality drobných uměleckých staveb v krajině.

Jeden tým posuzuje stav zrušených železničních tratí s ohledem na jejich další možné využití, další se věnuje sestavení automatického zařízení pro péči o domácí rostliny. Nechybí ani tým mladých fyziků. T-expedice končí v pátek 30. srpna, kdy v Centru společných aktivit badatelé představí své výsledky.

T-expedice je aktivitou Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání. Partnerem letošního ročníku je Vlastivědné muzeum Jesenicka.