Práce začnou na konci dubna a skončí během léta.

Renovaci financuje město Jeseník, které ze svého rozpočtu zaplatí necelých padesát tisíc korun.

„V letošním roce uplyne sto dvacet let od vzniku Mločího pramene, proto se město rozhodlo pro jeho obnovu. Dříve nesl jméno tehdejšího starosty města Josefa Ursprunga, lidé ho tedy znali jako Ursprung Quelle,“ uvedl vedoucí oddělení cestovního ruchu města Jeseník Jan Mrosek.

Dále poznamenal, že pramen prošel rekonstrukcí už v roce 2001.

„Mohyla pramene byla zakonzervovaná betonem a na původní desce se objevil název pramene, který se na ni ovšem nevešel,“ vyjádřil se k minulé opravě Lukáš Abt, který nynější renovaci provede.

„Ta bude spočívat v přestavbě mohyly v původním duchu. Odstraníme spárování a kameny seskládáme nasucho, bez pojiv,“dodal Lukáš Abt.

Současně napojí pramen na vodu z nedaleké jímky a nechá přetesat desku. Během renovace se počítá i s úpravou bezprostředního okolí.

ADÉLA BLAŽKOVÁ