Čtenáři šumperské knihovny i její zaměstnanci získali odpovídající zázemí po několika desítkách let. Nové moderní a prostorné sídlo ostře kontrastuje se stísněností původní budovy.

„Myšlenka vybudovat novou knihovnu je stará dvanáct let. Dotáhli jsme projektovou dokumentaci původní knihovny do stavu, kdy by se podle ní dalo stavět. Tuto budovu ale opustila střední odborná škola památkové péče a zůstal prázdný objekt. Museli jsme uvažovat, jak jej využít,“ shrnul starosta města Zdeněk Brož, jak se zrodil nápad přetvořit bývalou Masarykovu školu na knihovnu.

Objekt byl nevyužitý osm let. Jeho přebudování vyšlo celkově na sedmdesát milionů korun, z toho padesát „spolkly“ stavební práce.

„Loni na jaře jsme se nacházeli ve zvlhlé ruině. V tomto domě byl velký problém s odstraněním vlhkosti a také se zajištěním statiky. Jsou zde regály s desetitisíci knih,“ řekl místostarosta Tomáš Spurný.

Budova bývalé školy bude výuce zčásti sloužit i nadále. Knihovna zabírá první a druhé podlaží budovy, v tom nejvyšším se budou vzdělávat vysokoškolští studenti.

„V Šumperku jsme začali učit v roce 2002. Od té doby jsme prošli několika objekty a toto je doufám ten poslední. Jsem rád, že se po peripetiích podařilo dostat do tohoto stavu,“ řekl Ivo Hlavatý, děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Právě od studentů si knihovna slibuje vyšší zájem o její služby.

„Vysokou školu denně navštíví sto padesát studentů. Díky nim, žákům sousedního gymnázia, ale i díky samotné renovaci očekáváme dvacetiprocentní nárůst návštěvnosti,“ řekla ředitelka knihovny Kamila Šeligová.

I přesto nemusí knihovna díky moderním technologiím přibírat více pracovníků.

„Do všech knih jsme nalepili čipy. Na začátku jsou brány a systém, který urychluje půjčování. Člověk donese sloupek knih, položí je a zřízení je samo naráz načte,“ popsala Kamila Šeligová.

U knihovny roste strom Olgy Havlové
Slavnostní otevření nové knihovny v Šumperku.Nový listnáč roste od soboty u budovy městské knihovny v Šumperku. Jedná se o Strom Olgy Havlové, který má připomínat odkaz manželky prvního českého prezidenta.
Pětaosmdesát stromů se rozhodl zasadit Výbor dobré vůle při příležitosti nedožitých pětaosmdesátých narozenin bývalé první dámy. Ten v Šumperku je padesátý v pořadí.
„Těmito stromy rozesetými po celé naší republice chceme symbolicky vložit odkaz Olgy Havlové do srdcí lidí dobré vůle. Věříme, že v nich bude růst a košatět. Stejně jako tyto stromy,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
V říjnu u knihovny přibude Lavička Václava Havla.