„Jedná se o betlémy paličkované, háčkované, pletené i drhané. Celkem se zde sešlo sto padesát pět výrobků od autorů z celé republiky. Kritériem bylo, aby dílo představovalo betlém nebo alespoň madonu s Jezulátkem,“ vysvětlil David Valový z pelhřimovské agentury Dobrý den, která vede databázi českých rekordů.